Posted: 20 Sep. 2021 3 min. read

BFU om omdannelse og aksjesparekonto

Deloitte Advokatfirma

Den 11. juni [nylig publisert] avga Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse (BFU 7/2021) benevnt Omdanning av investeringsvirksomhet til aksjeselskap.

Saken var at en privatperson hadde drevet investeringsvirksomhet (aktiv forvaltning) i form av kjøp og salg av aksjer. Over fem år var 250 transaksjoner gjennomført, hvor kjøpene til sammen utgjorde kr 32m og salgene 51,5m. De fleste årene hadde investeringsvirksomheten endt med gevinst. Til dette brukte vedkommende dels en ordinær aksjekonto, dels en aksjesparekonto. Denne virksomheten ønsket vedkommende å flytte over til et aksjeselskap.

Det viktigste fra BFU-en
  • Reglene om omdanning gjør at virksomhet drevet av en privatperson kan overføres skattefritt til et aksjeselskap, forutsatt at visse vilkår er oppfylt, se skatteloven § 11-20 med tilhørende forskriftsbestemmelser. Aksjeinvesteringer utgjør normalt ikke virksomhet (passiv kapitalplassering). I praksis er det lagt til grunn at vedvarende og systematisk handel med verdipapirer kunne utgjøre virksomhet, særlig der det skjer en del transaksjoner som gir en omsetning av en viss størrelse. Det er også relevant om det søkes å oppnå kortsiktige gevinster [i stedet for passiv plasseringer med langsiktig mål].
  • I den konkrete vurderingen la Skattedirektoratet vekt på antall transaksjoner og at vedkommende kun hadde endt med tap i ett av fem år. Målet var kortsiktige gevinster og investeringsaktiviteten hadde tatt seg opp de senere årene. En investeringsportefølje av en slik størrelse ville også kreve en del oppfølgning, slik at kravet til virksomhet var oppfylt.
  • Et eget spørsmål var om aksjene som stod på aksjesparekonto kunne overføres til aksjeselskapet uten beskatning. Skattedirektorat så ingen grunn til at ikke også aksjer på aksjesparekonto kunne være omfattet av reglene om skattefri omdannelse. Selve aksjesparekontoen kan ikke overføres [aksjeselskap kan ikke ha aksjesparekonto, bare privatpersoner] slik at det var aksjene på kontoen som måtte overføres. Uttak av en aksjesparekonto er normalt en skattepliktig begivenhet, men her overstyrer reglene om skattefri omdannelse [dvs. ingen skatt]. Kontinuitetskravet ivaretas ved at skatteposisjonen netto innskudd på aksjesparekontoen videreføres på vederlagsaksjene som utstedes i forbindelse med omdanningen. Resultatet i BFU-en virker rimelig, både det at overføring fra aksjesparekonto er mulig og at netto innskudd på aksjesparekonto overføres til vederlagsaksjene [noe annet, f.eks. kontinuitet knyttet til underliggende aksjer på aksjesparekontoen, ville i enkelte saker skapt et skattehull i regelverket].

Kilde: Skatteetaten.no

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk