Posted: 25 Feb. 2021 1 min. read

Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger

Deloitte Advokatfirma

Den 24. februar 2021 fastsatte Finansdepartementet forskrift med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-4 og lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 8. Forskriften er ment å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet. Forskriften trer i kraft straks.

Når noen er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene, kan det gis utsettelse med betalingen. Betalingsutsettelse kan gis i perioden frem til 30. juni 2021 for krav omfattet av skattebetalingsloven kapittel 1 og krav det kan gis betalingsutsettelse for etter SI-loven § 8, med visse unntak.

Den som er gitt betalingsutsettelse til 30. juni 2021, kan betale utsatt krav i seks avdrag i perioden 30. juli til 30. desember 2021. Det samme gjelder for krav som tidligere er utsatt til 28. februar 2021.

Se forskriften i sin helhet for detaljene knyttet til betalingsutsettelser.

Kilde: Regjeringen

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk