Posted: 27 Sep. 2021 2 min. read

Forsvarsavtale som påvirker skatteplikt for amerikanske kontraktører mv.

Deloitte Advokatfirma

En forsvarsavtale med USA er ute på høring som vil bl.a. regulere import/toll, mva og skatt for amerikanske kontraktører mv. med oppdrag for det amerikanske forsvaret i Norge. Avtalen regulerer også andre forhold som arbeidsrett, amerikansk disiplinærmyndighet, erstatningskrav mv. Høringsfristen er 08. desember 2021.

Det viktigste på skatteområdet
  • Når det gjelder skatt vil arbeidstakere som arbeider for amerikanske kontraktører fritas for personlig skatteplikt [i tillegg til styrkene]. Fritaket vil også gjelde plikten til å foreta forskuddstrekk mv. Norske statsborgere og personer som til vanlig er bosatt i Norge, vil ikke bli omfattet av fritakene.
  • Amerikanske kontraktører [eller amerikanske underkontraktører] vil også bli fritatt fra skatteplikt når de utfører oppdrag for det amerikanske forsvaret i Norge, men ikke andre oppdrag i Norge. Fritaket gjelder også rapporteringsplikter. Fritakene vil ikke gjelde for norske selskaper og andre næringsdrivende, dvs. bl.a. selskaper som er stiftet eller hjemmehørende i Norge.
  • I lov om merverdiavgift foreslås det å innføre en hjemmel for at departementet kan treffe enkeltvedtak om unntak fra loven [herunder registreringsplikten] ved omsetning av varer og tjenester til amerikanske militære enheter fra næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, mao. en dispensasjonsordning.

Kilde: Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA sendes på høring - regjeringen.no

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk