Posted: 30 Apr. 2021 3 min. read

ICAP - risikoavklaringsprogram på internprisingsområdet

Deloitte Advokatfirma

Foretak med virksomhet i flere land står ovenfor et komplisert, dynamisk og tidvis uforutsigbart regelverk for internasjonal selskapsbeskatning. Konsern med norsk konsernspiss får nå muligheten til å søke om deltakelse i ICAP-programmet, som er et frivillig risikoavklaringsprogram for flernasjonale foretak som ønsker en åpen, transparent og samtidig dialog med flere lands skattemyndigheter om risiko knyttet til internprising.

Foretak med virksomhet i flere land har ofte sammensatte verdikjeder med legale selskapsstrukturer på tvers av landegrenser. Dette medfører at beskatningen av slike foretak ikke bare er utfordrende for skattyter selv, men også for skattemyndighetene. I et forsøk på å øke forutsigbarheten på området har OECD lansert det såkalte ICAP-programmet (International Compliance Assurance Programme).

OECD har gjennomført to pilotprosjekter for ICAP i henholdsvis 2018 og 2019, og prosjektet skal nå videreføres med mulighet for å søke om deltagelse for konsern med norsk konsernspiss. Deltakende konsern får da anledning til en samtidig dialog med skattemyndigheter i flere av landene hvor konsernet har aktivitet; med formål å avklare risiko knyttet til internprising. Per i dag er følgende land med i ICAP samarbeidet:

Deltakende land

Australia

Italia

Spania

Belgia

Japan

Storbritannia

Canada

Luxembourg

Tyskland

Danmark

Nederland

USA

Finland

Norge

Østerrike

Frankrike

Russland

 

Irland

Singapore

 

 

Risikovurderingen foretas på bakgrunn av dokumentasjon innsendt av skattyter. Det legges opp til at en vesentlig del av opplysningene skattyter oppgir i den skattemessige land-for-land rapporteringen og i internprisingsdokumentasjonen benyttes i ICAP-prosessen. Videre legges det opp til at det skal være en tidseffektiv prosess og det forventes at deltagende foretak skal motta individuelle avslutningsbrev fra de involverte skattemyndighetene innen 24 – 28 uker fra innsendelse av dokumentasjonen. Et sentralt poeng er at avslutningsbrevene man mottar i en ICAP-prosess ikke gir rettslig bindende avklaringer, i motsetning til det man eksempelvis oppnår med en forhåndsprisingsordning (APA). OECD fremhever at der en APA gir «certainty» kan skattyter oppnå «comfort» gjennom ICAP.

Til tross for at mye av den relevante dokumentasjonen som kreves i en ICAP-prosess trolig vil være tilgjengelig for de fleste aktuelle skattytere gjennom eksisterende krav til land-for-land rapportering og TP-dokumentasjon, fremheves det at en ICAP-prosess er ressurskrevende både for deltagende foretak og skattemyndighetene. En søknad om deltagelse fra norsk side vil derfor avgjøres fra sak til sak basert på selskapets risikoprofil, virksomheten som drives, foretakets størrelse og tilgjengelige ressurser.

Første søknadsfrist for deltagelse i ICAP er 30. september 2021. Fremtidige frister er 31. mars og 30. september 2022.  

Kilde: OECD

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Thomas Martens

Thomas Martens

Senioradvokat

Deloitte Advokatfirma

Marius Basteviken

Marius Basteviken

Partner | Advokat

Marius er partner, advokat og siviløkonom i Deloitte med spesialisering innenfor internprising. Han har lang erfaring fra arbeid med internasjonal skatt og internprising. Marius bistår flere av Norges største konsern i forbindelse med bokettersyn og internasjonal tvisteløsning (MAP, APA). I tillegg bistår Marius med planlegging, implementering og generell rådgivning innenfor skatteområdet.