Posted: 14 Mar. 2021 2 min. read

Prinsipputtalelse om arbeidsgivers betaling av Loss of License-dekning

Deloitte Advokatfirma

Den 9. mars avga Skattedirektoratet en prinsipputtalelse benevnt Skattemessig behandling av "Loss of License"-dekning utbetalt fra arbeidsgiver.

Loss of License-forsikringer er vanlige i flyindustrien, men er også aktuelt i andre industrier. Forsikringen sikrer flyvere en engangsutbetaling for tap i fremtidig inntekt ved tap av flyverlisens, typisk ved varig tap av helseattest. Tariffavtaler mv. kan bestemme at slik dekning skal foreligge.

Det viktigste fra uttalelsen

Loss of License-dekning kan oppnås på to måter (eller kombinasjon av disse). Den vanligste er nok at arbeidsgiver inngår en avtale med et forsikringsselskap som vil betale engangsutbetalingen direkte til den ansatte skulle forsikringstilfellet inntreffe. Betaling av forsikringspremie anses som lønn for den ansatte [med tilhørende fradragsrett for arbeidsgiver] mens engangsutbetalingen er skattefri for den ansatte.

Den andre måten er at arbeidsgiver og den ansatte inngår avtale om Loss of License-dekning. Arbeidsgiver slipper å betale forsikringspremier, men må selv dekke engangsutbetalingen dersom forsikringstilfellet skulle inntreffe. Skattedirektoratet så ingen grunn til at en slik engangsutbetaling fra arbeidsgiver skulle behandles på en annen måte enn andre lønnspliktige ytelser (f.eks. utgifter til en operasjon).

Forskjeller i beskatningen hos den ansatte er noe en bør tenke på dersom en avtale inngås direkte med den ansatte istedenfor et forsikringsselskap. Arbeidsgiver vil også kunne ende opp med å måtte dekke mer av kostnaden knyttet til engangsbetalingen, selv om utbetalingen vil være en fradragsberettiget lønnskostnad for arbeidsgiveren.

Kilde: Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner| Skatterådgiver - Leder GES

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring fra aktiv rådgivning til norske og internasjonale selskaper. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet til global mobilitet, aksjebaserte incentivordninger, lønnsbeskatning og trygd, samt arbeidsgiverforpliktelser knyttet til rapportering, skatt og avgift.