Posted: 11 May 2021 2 min. read

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - de viktigste nyhetene

Deloitte Advokatfirma

Revidert nasjonalbudsjett 2021 inneholder ikke de store overraskelsene. Deloitte Advokatfirma har i år, som i tidligere år, gått gjennom de viktigste skatterettslige nyhetene.

Ordningen med utsatt innbetaling av skattekrav begynner å nærme seg slutten, selv om det nå åpnes for en forlenget avdragsperiode. Proposisjonen inneholder også en omtale om forventede endringer i opsjonsskattereglene for bedrifter i oppstart- og vekstfasen.

Når det gjelder de nye kildeskattereglene for renter, royalty og visse leiebetalinger, har Finansdepartementet foreslått regler som skal forhindre dobbeltbeskatning når et NOKUS (NOrsk-Kontrollert Utenlandsk Selskap) hjemmehørende i et lavskatteland ilegges kildeskatt. På avgiftsfronten kommer det avgift på viltlevende marine ressurser, avgift på nye nikotinvarer og en forlengelse av lavere mva-sats for reiseliv og persontransport.

Les hele gjennomgangen her

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Deloittes oppsummering av de viktigste nyhetene

     

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk

Wensing Li

Wensing Li

Partner | Advokat

Wensing Li er partner og advokat i Deloitte og jobber primært med selskapsbeskatning med særlig fokus på internasjonal skatt der hun bistår norskbaserte selskaper ved investeringer i andre land, og utenlandskbaserte selskaper ved investeringer i Norge. Dette gjelder både ved strukturering av virksomhet og eierforhold samt korrespondanse med skattemyndighetene. Hun har bred erfaring knyttet til spørsmål om anvendelse av skatteavtaler, oppkjøp og salg av virksomheter, restruktureringer mv. Wensing har også tidligere erfaring som skattejurist i Sentralskattekontoret for storbedrifter, hvor hun jobbet med klagebehandling for skatteklagenemnd, kontroll, ligning samt fastsettelse av noen av Norges største selskaper. Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk

Henriette Holmen

Henriette Holmen

Partner | Advokat

Henriette er partner og advokat og spesialisert i norsk og internasjonal skatt. Henriette leder Deloitte sin M&A tax avdeling. Hun arbeider i det vesentlige med skattemessige forhold i tilknytning til transaksjoner, fusjoner, oppkjøp, omorganiseringer og lignende strukturendringer, samt løpende skatterådgivning.