Posted: 06 Oct. 2020 3 min. read

Statsbudsjett 2021

Oppsummering av statsbudsjettets viktigste skattenyheter  

Ikke uventet kom det i statsbudsjettet flere endringer som påvirker næringslivet. Det er foreslått å innføre kildeskatt på renter og royalties, samt leiebetalinger for visse fysiske eiendeler som skip, rigg og helikopter.

Deloittes skatterettsadvokater har samlet alle de viktigste skattenyhetene i statsbudsjettet. Gjennomgangen består av fem kapitler, som hver tar for seg forslagene som kom i statsbudsjettet 7. oktober.

Oversikten inneholder følgende deler:

  1. Kildeskatt på renter og royalties
  2. Avgift
  3. Vannkraft
  4. Personbeskatning
  5. Andre saker (herunder formueskatt)

Last ned oppsummeringen

Statsbudsjettet 2021: Deloittes oppsummering av de viktigste nyhetene

Forfattere

Wensing Li

Wensing Li

Partner | Advokat

Wensing Li er partner og advokat i Deloitte og jobber primært med selskapsbeskatning med særlig fokus på internasjonal skatt der hun bistår norskbaserte selskaper ved investeringer i andre land, og utenlandskbaserte selskaper ved investeringer i Norge. Dette gjelder både ved strukturering av virksomhet og eierforhold samt korrespondanse med skattemyndighetene. Hun har bred erfaring knyttet til spørsmål om anvendelse av skatteavtaler, oppkjøp og salg av virksomheter, restruktureringer mv. Wensing har også tidligere erfaring som skattejurist i Sentralskattekontoret for storbedrifter, hvor hun jobbet med klagebehandling for skatteklagenemnd, kontroll, ligning samt fastsettelse av noen av Norges største selskaper. Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk

Henriette Holmen

Henriette Holmen

Partner | Advokat

Henriette er partner og advokat og spesialisert i norsk og internasjonal skatt. Henriette leder Deloitte sin M&A tax avdeling. Hun arbeider i det vesentlige med skattemessige forhold i tilknytning til transaksjoner, fusjoner, oppkjøp, omorganiseringer og lignende strukturendringer, samt løpende skatterådgivning.