Posted: 12 Oct. 2021 3 min. read

Statsbudsjettet 2022

Deloitte Advokatfirma

Oppsummering av statsbudsjettets viktigste skattenyheter

Statsbudsjettet som ble lagt frem 12. oktober byr nok ikke på de store overraskelsene, men inneholder endringer som vil kunne påvirke næringslivet. Budsjettet inneholder blant annet forslag som konsernbidrag over landegrenser, forenklet rapportering for utenlandske arbeidstakere og skattlegging av ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskap. Departementet foreslår også en videre nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital.

Deloittes skatterettsadvokater har samlet alle de viktigste skattenyhetene i statsbudsjettet. Gjennomgangen består av følgende deler:

  1. Næringsbeskatning
  2. Avgift
  3. Personbeskatning
  4. Vedlegg

Last ned oppsummeringen

Statsbudsjettet 2022: Deloittes oppsummering av de viktigste nyhetene

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk