Posted: 03 Jun. 2021 2 min. read

Tolkningsprinsipper for MLI-en

Deloitte Advokatfirma

Partene til den multilaterale traktaten (MLI) som implementere flere BEPS-tiltak i eksisterende skatteavtaler, har blitt enige om noen prinsipper for tolkning og implementering av MLI-en.

Tolkningsprinsippene handler bl.a. om hvilke dokumenter som er relevante ved tolkningen av de nye bestemmelsene og forrangsbestemmelser der to regler kolliderer. Det viktigste er nok at de samme tolkningsprinsipper som gjelder for skatteavtaletolkning også gjelder for MLI-en samt at Explanatory Statement til MLI-en er en relevant rettskilde (context i folkerettens forstand).

Se vedlagte dokument for ytterligere detaljer.

     

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk