Posted: 27 Jan. 2021 1 min. read

Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2020

Deloitte Advokatfirma

Den normerte risikofrie renten settes til 0,3 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.

Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 0,6 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.

Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 0,3 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.

Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 1,8 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.

Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 0,2 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.

Kilde: Finansdepartementet

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Kontakt oss

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk