Posted: 02 May 2022 3 min. read

BFU om trading i virtuell valuta

Deloitte Advokatfirma

Den 22. mars i fjor [publisert 11. februar i år] avga skattekontoret en bindendende forhåndsuttalelse [BFU 16/2021] benevnt Spørsmål om beskatning av virtuell valuta og derivater av virtuell valuta i enkeltpersonforetak (EPF).

Den skattepliktige var eneeier av et aksjeselskap som hadde drevet med trading i derivater med virtuell valuta som underliggende objekt. Nå vurderte den skattepliktige å investere ytterligere i lignende derivater, andre lignende produkter samt direkte i virtuell valuta som privatperson. Disse instrumentene var omsettelig på organiserte plattformer (ETP eller Exchange Traded Products). Skattekontoret skulle forutsette at tradingen utgjorde næringsvirksomhet.

Det viktigste fra BFU-en
  • Da handelen skjedde i aksjeselskapet var den først underlagt 22 % beskatning på selskapsnivå, med en ytterligere beskatning når overskuddet ble delt ut til aksjonæren (nesten 50 % beskatning totalt). Spørsmålet var trading-inntekten på privat hånd ville bli underlagt 22 % beskatning som kapitalinntekt eller opp til omtrent 50 % som næringsinntekt. Dette er nærmere regulert i skatteloven § 12-2 tredje ledd som bestemmer hvilke poster som skal holdes utenfor når personinntekten beregnes [som er underlagt den progressive beskatningen opp mot omtrent 50 %].
  • I henhold til nevnte bestemmelse skal kapitalinntekter og gevinster fra «aksjer, bankinnskudd, obligasjoner, utstående fordringer og lignende» holdes utenfor personinntekten. I BFU 29/06 kom Skattedirektoratet til at finansielle kraftderivater falt inn under alternativet «og lignende».  Dette var også i tråd med forarbeidene (Ot. prp. nr. 35) som la til grunn at finansobjekter generelt sett skulle holdes utenfor [de tidligere delingsreglene som er forløperen til dagens regler med tilsvarende avgrensning]. Skattekontoret anså den virtuelle valutaen og derivatene som finansobjekter som også var omfattet av «og lignende»-alternativet.
  • BFU-en viser at det er bedre å trade slike instrumenter personlig enn gjennom et holdingsselskap, litt på samme måte som aksjer mv. som faller utenfor fritaksmetoden [i hvert fall dersom en satser på at virksomheten skal gå med overskudd, for tapsfradrag blir større gjennom et holdingsselskap]. 

Kilde: Spørsmål om beskatning av virtuell valuta og derivater av virtuell valuta i enkeltpersonforetak (EPF) - Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker).