Posted: 18 Jul. 2022 1 min. read

Ikke lenger unntak fra norsk trygd for sjøfolk bosatt i Polen

Deloitte Advokatfirma

Det generelle unntaket fra norsk trygd for sjøfolk bosatt i Polen ved innsendelse av blankett W/NOR forlenges ikke utover 30. juni 2022. Opphøret gjelder ikke ansatte som har A1 som bekrefter trygdetilhørighet i Polen.

Innen EØS er hovedregelen at EU/EØS-borgere som arbeider på et norsk skip skal være medlem av norsk trygd. Siden 1. mai 2004 har det eksistert en generell avtale mellom Norge og Polen som regulerer trygdetilhørigheten for sjøfolk bosatt i Polen og som arbeider på skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Avtalen har medført at polske sjøfolk etter den generelle unntaksavtalen har vært unntatt fra medlemskap i norsk trygd når de har arbeidet på NIS-registrert skip, uavhengig av hvor arbeidsgiveren holder til. Bekreftelse på polsk trygdedekning har imidlertid ikke gitt trygderettigheter i Polen for sjøfolkene, og som i praksis har medført at arbeidsgiver frem til nå ikke har vært nødt til å registrere seg i Polen og betale arbeidsgiveravgift dit. For å sikre seg helse-, pensjons- og uførerettigheter i Polen, har sjøfolkene kunnet søke om frivillig medlemskap i polsk trygdeordning og betalt trygdeavgift etter faktisk dekning, men som ikke har ført til endring i arbeidsgiveravgiftsforpliktelsen for arbeidsgiver.

Avtalen gjaldt opprinnelig til 30. april 2009, men har blitt fortløpende forlenget, og gjaldt til og med 30. juni 2022. Endringen medfører at fra 1. juli 2022 er EØS-borgere som er bosatt i Polen medlem av norsk trygd både når de arbeider på NOR og NIS registrerte skip. For arbeidsgivere fører dette til at det fra 1. juli 2022 skal betales 14,1 % i arbeidsgiveravgift, og at det skal foretas forskuddstrekk for å dekke trygdeavgift på 8 %.

Opphør av unntaket fører også til at andre forpliktelser knyttet til norsk trygdemedlemskap endres, for eksempel plikt til å etablere yrkesskadeforsikring, tjenestepensjon (otp) og Sjømannspensjon.

Det vil være mulig å fortsatt få unntak fra norsk trygd for de ansatte på individuelt grunnlag. Dersom det søkes om og utstedes A1 fra Polen for den enkelte, skal norsk arbeidsgiver rapportere og betale polsk arbeidsgiveravgift, som er noe høyere enn den norske. 

Hva bør arbeidsgiver gjøre? 

Vi anbefaler at arbeidsgivere i første rekke identifiserer ansatte som berøres av endringene og at det deretter gjøres en konkret vurdering av sjøfolkenes trygdedekning. 

Skatt og avgift hos Deloitte Advokatfirma

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Beate Herneblad

Beate Herneblad

Director / Advokat

Beate representerer ekspertkunnskap i et voksende internasjonalt arbeidsmarked der det er behov for sømløs håndtering av rettigheter og forpliktelser i grenseoverskridende aktivitet, uavhengig av fagområde. Beates spesialkompetanse på nasjonal og internasjonal trygd, pensjon og internasjonal arbeidsrett er et viktig supplement til den generelle nasjonale arbeidsretten, noe som gir Deloittes klienter et komplett spekter av tjenester fra en og samme rådgiver. 

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner | Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdragelser og pensjonsordninger både i privat og offentlig sektor. Hun arbeider i utstrakt grad med varslinger, varslingskanaler og granskninger, og har ledet og arbeidet med, en rekke profilerte granskninger i Norge i løpet av de siste 10 årene. Gro har i hele sin yrkesaktive karriere levert spesialisert rådgivning til kunder som driver internasjonal aktivitet og som sender ansatte på tvers av landegrensene, da særlig knyttet til policy og avlønningsmodeller, trygd, pensjon, arbeids- og oppholdstillatelser samt internasjonal personbeskatning. Gro er styremedlem i Deloitte NSE LLP board , i Deloitte Nordic og Deloitte Advokatfirma. I tillegg leder hun Partner Council for Deloitte AS.

Marte Alexandra Okkelmo

Marte Alexandra Okkelmo

Manager | Internasjonal trygdespesialist

Marte Okkelmo har en master i EU-rett (LLM) fra University College London, og er manager i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innen internasjonal trygderett. Hun bistår våre norske og internasjonale klienter innen juridiske forhold knyttet til inn- og utstasjonering. I tillegg har Marte god kunnskap om regelverket rundt avtalefestet pensjon og offentlig tjenestepensjon.

_

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner | Advokat

Erik er advokat med mer enn 20 års erfaring innen juridisk rådgivning til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Rådgivingen omfatter rådgivning knyttet til norsk og internasjonal skatterett,herunder skatteavtaler, samt arbeidsrett og trygderett.

Ann-Kristin Stene

Ann-Kristin Stene

Director | Advokat

Ann-Kristin Stene er director og advokat i Deloitte Advokatfirma Bergen. Ann-Kristin arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal beskatning og leder Global Employment Services avdelingen i Bergen.