Posted: 22 Feb. 2022 2 min. read

Prinsipputtalelse om kravet til SAF-T for finansvirksomheter med videre

Deloitte Advokatfirma

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse hvor flere spørsmål om kravet til SAF-T filen for finansvirksomheter mv. er besvart. Finansforetakene får frist frem til 31.desember 2023 til å innrette seg etter Skattedirektoratet sin forståelse.

Finans Norge og Skattedirektoratet har hatt forskjellige oppfatninger om hvilke regnskapsopplysninger knyttet til kunde- og leverandørdata for kjernevirksomheten fra fagsystemene, jf. bokføringsforskriften delkapittel 8-13 og 8-14, som skal rapporteres på SAF-T format. Skattedirektoratet har etter dialog med Finans Norge besvart flere spørsmål om krav til innholdet i SAF-T filen for slike opplysninger.

Kort fortalt innebærer prinsipputtalelsen at enkelte kunde- og leverandørdata (herunder identifikasjon, samt inngående og utgående balanser for perioden) skal kunne eksporteres til SAF-T formatet, uavhengig av om disse opplysningene håndteres i fagsystem og er i bank- eller forsikringsbransjens kjernevirksomhet eller ikke. Nåværende praksis i bransjen er at fagsystemer kan benyttes for alle kunde- og leverdørtransaksjoner og tilhørende opplysninger, dvs både transaksjoner og tilhørende masterdata på kunde- og leverandørnivå. Disse opplysningene blir normalt ikke overført til hovedboken og reskontroen i de vanlige regnskapssystemene. Det er betydelige utfordringer og kostnader for bransjen å skulle oppfylle et slikt krav om at masterdata på kunde- og leverandør nivå skal rapporteres på SAF-T format. I praksis innebærer det at slike opplysninger må overføres til regnskapssystemet slik at det kan inkluderes i SAF-T filen, eller at det utvikles SAF-T funksjonalitet for forsystemene.

KildeKravet til SAF-T Regnskap for finansvirksomhet, forsikringsselskaper og pensjonsforetak, jf. bokføringsforskriften delkapittel 8-13 og 8-14 - Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Ina Renate Westby Turi

Ina Renate Westby Turi

Senior Manager | Skatterådgiver

Ina er utdannet økonom med særlig vekt på skatt, avgift og forretningsjus, og har arbeidet med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger i Deloitte Tax & Legal, Indirect Tax, siden 2011. Hun har også jobbet noen år med ekstern revisjon i stilling som senior på oppdrag for store og mellomstore bedrifter med hovedfokus innen finansielle tjenester og fast eiendom, i kombinasjon med gjennomføring av høyere revisorstudium. Ina bistår i det daglige store og mellomstore norske og internasjonale bedrifter med rådgivning innen  merverdiavgiftsmessige problemstillinger, med fokus på rapportering og bokføring, herunder SAF-T og digitalisering av skatte- og avgiftsområdet. De siste årene har Ina også bistått i større prosjekter med implementering av SAF-T, og er involvert i ERP-implementeringer (herunder som ekstern konsulent), hvor hun bringer verdi til slike prosjekter med sin faglige styrke innenfor regnskap, skatt og avgift. I tillegg har hun god erfaring med å holde interne og eksterne kurs samt erfaring som ekstern foreleser på BI om temaer innen merverdiavgift.

Matilda Almén

Matilda Almén

Manager | BSc Finance

Matilda is a part of the Tax Management Consulting (TMC) department in Oslo. She provides advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct taxes, including Standard Audit File for Tax (SAF-T). Matilda Providing advice to clients in relation to the Norwegian version of OECD’s Standard Audit File for Tax. This includes ad hoc technical & legal advice in relation to SAF-T, SAF-T workshops, SAF-T-systems implementation, testing of SAF-T files, taxCube implementations, etc.

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Director | MSc Finance

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, including Standard Audit File for Tax (SAF-T). Jon Henry provides advice to clients in relation to the Norwegian version of OECD’s Standard Audit File for Tax. This includes ad hoc technical & legal advice in relation to SAF-T, SAF-T readiness reviews, SAF-T workshops, SAF-T-systems implementation, testing of SAF-T files, taxCube implementations, etc. Jon Henry is responsible for Deloitte Norway’s SAF-T competence network.