Posted: 18 Jul. 2022 1 min. read

Særavtale om dekning av utgifter til helsebehandling i USA opphører 12.09.2022

Deloitte Advokatfirma

Norge har i flere år hatt en avtale med ulike amerikanske forsikringsleverandører som gir rett til helsebehandling i USA for blant annet studenter og utsendte arbeidstakere til USA som har medlemskap i folketrygden med rett til utvidet stønad. Avtalen har sikret persongruppene direkte rett til helsebehandling i USA uten å måtte legge ut for behandlingskostnadene. Nåværende avtale med Optimum opphører 12.09.2022.

Grunnen til at avtalen opphører er en EU-dom som begrenser muligheten til å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Hva er konsekvensen og hva bør arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgivere med utsendte arbeidstakere til USA og som ikke har tegnet privat helseforsikring for sine ansatte er etter avtalens utløp forpliktet til å legge ut for arbeidstakerens helsebehandlingskostnader i USA og deretter søke om refusjon fra HELFO.  

Alternativt kan arbeidsgiver tegne en helseforsikring for den ansatte som dekker helsebehandling i USA. På denne måten unngår arbeidsgivere administrativt arbeid med utlegg og refusjonskrav. 

Skatt og avgift hos Deloitte Advokatfirma

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Beate Herneblad

Beate Herneblad

Director / Advokat

Beate representerer ekspertkunnskap i et voksende internasjonalt arbeidsmarked der det er behov for sømløs håndtering av rettigheter og forpliktelser i grenseoverskridende aktivitet, uavhengig av fagområde. Beates spesialkompetanse på nasjonal og internasjonal trygd, pensjon og internasjonal arbeidsrett er et viktig supplement til den generelle nasjonale arbeidsretten, noe som gir Deloittes klienter et komplett spekter av tjenester fra en og samme rådgiver. 

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner | Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdragelser og pensjonsordninger både i privat og offentlig sektor. Hun arbeider i utstrakt grad med varslinger, varslingskanaler og granskninger, og har ledet og arbeidet med, en rekke profilerte granskninger i Norge i løpet av de siste 10 årene. Gro har i hele sin yrkesaktive karriere levert spesialisert rådgivning til kunder som driver internasjonal aktivitet og som sender ansatte på tvers av landegrensene, da særlig knyttet til policy og avlønningsmodeller, trygd, pensjon, arbeids- og oppholdstillatelser samt internasjonal personbeskatning. Gro er styremedlem i Deloitte NSE LLP board , i Deloitte Nordic og Deloitte Advokatfirma. I tillegg leder hun Partner Council for Deloitte AS.

Marte Alexandra Okkelmo

Marte Alexandra Okkelmo

Manager | Internasjonal trygdespesialist

Marte Okkelmo har en master i EU-rett (LLM) fra University College London, og er manager i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innen internasjonal trygderett. Hun bistår våre norske og internasjonale klienter innen juridiske forhold knyttet til inn- og utstasjonering. I tillegg har Marte god kunnskap om regelverket rundt avtalefestet pensjon og offentlig tjenestepensjon.

_

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner | Advokat

Erik er advokat med mer enn 20 års erfaring innen juridisk rådgivning til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Rådgivingen omfatter rådgivning knyttet til norsk og internasjonal skatterett,herunder skatteavtaler, samt arbeidsrett og trygderett.

Ann-Kristin Stene

Ann-Kristin Stene

Director | Advokat

Ann-Kristin Stene er director og advokat i Deloitte Advokatfirma Bergen. Ann-Kristin arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal beskatning og leder Global Employment Services avdelingen i Bergen.