Posted: 18 Jul. 2022 1 min. read

Utbetaling av sykepenger og foreldrepenger fra folketrygden til Storbritannia

Deloitte Advokatfirma

Endringer i trygdeavtalen mellom Norge og Storbritannia som gjelder fra januar 2021 har ført til begrensninger i retten til utbetalinger av bl.a. sykepenger og foreldrepenger mellom landene. Etter vårt syn er det fortsatt grunnlag for at ytelsene skal kunne utbetales fra Norge for personer som er medlemmer i norsk trygd under opphold i Storbritannia. Vi er imidlertid kjent med at NAVs nåværende forståelse av regelverket har vært at eksportretten for disse ytelsene har opphørt, men vi forventer at NAV innen kort tid endrer praksis for disse sakene.

For deg som arbeidsgiver betyr det at dere fortsatt har rett til å motta refusjon av utbetalte sykepenger og foreldrepenger fra NAV for ansatte som mottar lønn i en periode med sykdom eller foreldrepermisjon under opphold i Storbritannia. Ansatte som oppholder seg i Norge under sykdom eller permisjon, som har opprettholdt medlemskap i britisk trygd, får imidlertid ikke eksportert disse ytelsene fra Storbritannia.

Hvem gjelder dette for?

Spørsmålet om rett til utbetaling av blant annet sykepenger og foreldrepenger gjelder arbeidstakere som har beholdt medlemskapet i folketrygden under midlertidig arbeid i Storbritannia, eller som arbeider løpende i Norge og Storbritannia og som er medlemmer i norsk trygd etter trygdeavtalen mellom Norge og Storbritannia med bekreftelse på medlemskapet. Tilsvarende gjelder også for arbeidstakere bosatt i Storbritannia og som jobber i Norge eller på norsk sokkel og som er medlemmer av norsk trygd etter trygdeavtalen.

Det er verdt å merke seg at endringene bare gjelder trygdeavtalen mellom Norge og Storbritannia, slik at dette spørsmålet ikke er relevant for arbeidstakere som er medlemmer i norsk trygd etter forordning 883/2004 i medhold av overgangsreglene og som har A1 utstedt fra Norge.

Hva bør arbeidsgiver gjøre? 

Vi anbefaler at arbeidsgivere påser at de mottar refusjon fra NAV for krav knyttet til medlemmer som oppholder seg i Storbritannia og at eventuelle avslag på refusjon påklages. 

Skatt og avgift hos Deloitte Advokatfirma

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Beate Herneblad

Beate Herneblad

Director / Advokat

Beate representerer ekspertkunnskap i et voksende internasjonalt arbeidsmarked der det er behov for sømløs håndtering av rettigheter og forpliktelser i grenseoverskridende aktivitet, uavhengig av fagområde. Beates spesialkompetanse på nasjonal og internasjonal trygd, pensjon og internasjonal arbeidsrett er et viktig supplement til den generelle nasjonale arbeidsretten, noe som gir Deloittes klienter et komplett spekter av tjenester fra en og samme rådgiver. 

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner | Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdragelser og pensjonsordninger både i privat og offentlig sektor. Hun arbeider i utstrakt grad med varslinger, varslingskanaler og granskninger, og har ledet og arbeidet med, en rekke profilerte granskninger i Norge i løpet av de siste 10 årene. Gro har i hele sin yrkesaktive karriere levert spesialisert rådgivning til kunder som driver internasjonal aktivitet og som sender ansatte på tvers av landegrensene, da særlig knyttet til policy og avlønningsmodeller, trygd, pensjon, arbeids- og oppholdstillatelser samt internasjonal personbeskatning. Gro er styremedlem i Deloitte NSE LLP board , i Deloitte Nordic og Deloitte Advokatfirma. I tillegg leder hun Partner Council for Deloitte AS.

Marte Alexandra Okkelmo

Marte Alexandra Okkelmo

Manager | Internasjonal trygdespesialist

Marte Okkelmo har en master i EU-rett (LLM) fra University College London, og er manager i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innen internasjonal trygderett. Hun bistår våre norske og internasjonale klienter innen juridiske forhold knyttet til inn- og utstasjonering. I tillegg har Marte god kunnskap om regelverket rundt avtalefestet pensjon og offentlig tjenestepensjon.

_

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner | Advokat

Erik er advokat med mer enn 20 års erfaring innen juridisk rådgivning til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Rådgivingen omfatter rådgivning knyttet til norsk og internasjonal skatterett,herunder skatteavtaler, samt arbeidsrett og trygderett.

Ann-Kristin Stene

Ann-Kristin Stene

Director | Advokat

Ann-Kristin Stene er director og advokat i Deloitte Advokatfirma Bergen. Ann-Kristin arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal beskatning og leder Global Employment Services avdelingen i Bergen.