Posted: 02 Jan. 2024 3 min. read

Endret nedre grense for aktivering

Deloitte Advokatfirma

Fra 1. januar 2024 er den nedre grensen for aktivering av varige driftsmidler endret fra kr 15 000 til kr 30 000 etter å ha vært uendret siden 2003. Varighetskravet er uendret slik at forventet brukstid fortsatt skal være minst tre år.

Et driftsmiddel vil nå være å anse som betydelig når kostprisen utgjør kr 30 000 eller mer. Den samme grensen gjelder for ervervet forretningsverdi. Ved lavere anskaffelsesverdi vil anskaffelsen umiddelbart komme til fradrag. Betydelige driftsmidler skal aktiveres og avskrives som hovedregel over saldosystemet.

Påkostning på driftsmiddel som avskrives, skal føres på saldo selv om påkostningen er mindre enn kr 30 000. Dette utgjør ingen endring, men fordi aktiveringsgrensen er endret, er presiseringen endret med hensyn til beløpet i lovteksten.

Den endrede aktiveringsrensen har betydning også for inntektsføring av resterende negativ saldo og inntektsføring av gevinst- og tapskonto. Gevinstsaldo (positiv saldo på gevinst- og tapskonto) skal i sin helhet inntektsføres når denne er mindre enn kr 30 000. Tilsvarende gjelder for negativ saldo saldogruppene a, c, d og j som er mindre enn kr 30 000.

Tapssaldo (negativ saldo på gevinst- og tapskonto) og avskrivningsgrunnlag som er mindre enn kr 30 000 skal i sin helhet fradragsføres.

Endringen trådte i kraft 1. januar 2024 slik at den vil ha virkning for anskaffelser i 2024 og for inntekts- og kostnadsføring av saldogrunnlag og resterende saldo som er lavere enn kr 30 000 i 2024.    

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Skatt og avgift hos Deloitte Advokatfirma

Vi hører gjerne fra deg

Erik Fredum

Erik Fredum

Senioradvokat

Erik Fredum er senior manager og advokat i Deloitte Advokatfirma og har lang praksis innen skatt. Han arbeider både med spørsmål knyttet til person- og selskapsbeskatning. Han arbeider i tillegg med skattespørsmål knyttet til organisasjoner, arv og generasjonsskifte samt selskapsrett.

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk