Event
16 - 18 Aug.

Deloitte på Arendalsuka

Se debattene vi arrangerer

Kirkebakken 5, Deloitte-teltet, Arendal
Event language: Norwegian

Tirsdag 16. august

kl. 10:00 - 11:00: Hemmer personvernet digitaliseringen av Norge?

Velkommen til en paneldebatt der vi løfter synspunkter på hva individer må ofre av personvernet for å digitalisere Norge.

kl. 12:00 - 13:00: Teknologisk revolusjon på arbeidsplassen - til hvilken pris?

Hva skal til for at nye digitale løsninger møter både arbeidsgiveres og arbeidstakeres behov på fremtidens arbeidsplass? Vi må tenke nytt om hvor, hvorfor og hvordan arbeidet gjøres.

kl. 14:00 - 15:00: Integrerte helsetjenester og digital samhandling - hvorfor har vi ikke kommet lenger?

Helse – og omsorgssektoren har jobbet med å få til integrerte helsetjenester i mange år, men spørsmålet er  hvorfor har vi ikke kommet lenger?

Onsdag 17. august

kl. 10:00 - 11:00: Fremtidens matsystemer: Kan vi spise planeten frisk?

Verden trenger miljø-narrativ som er drevet av muligheter, ikke frykt eller skam. Norge har de rette forutsetningene og regelverket for å vise verden hvordan vi kan restaurere miljø, og samtidig skape penger.

kl. 11:30 - 12:30: Naturavtalen: Hvordan skape verdi uten å gå løs på naturen?

Hvordan skal Norge etterleve naturavtalen, og hvordan skal regjeringen legge til rette for at det blir lønnsomt å ta vare på naturen?

kl. 14:00 - 15:00: Rapporterer vi oss grønne på veien mot det grønne skiftet?

Norske virksomheter påvirkes direkte av de nye rapporteringskravene, og må fremover møte krav og forventninger til informasjon om bærekraft. Deloitte inviterer til debatt om rapportering i det grønne skiftet.

kl. 17:00 - 18:00: Hvordan kan MUNCH nå frem til og engasjere generasjon Z?

MUNCH har i samarbeid med Deloitte engasjert en gruppe studenter som vil presentere forslag til løsninger for hvordan museet kan nå Gen Z.

Torsdag 18. august

kl. 10:00 - 11:00: Hvor godt forberedt er myndigheter og kommuner på klimaendringer?

Hvilke grep tar offentlig sektor og norske kommuner for å tilpasse seg utfordringene som kommer?

kl. 14:00 - 15:00: Åpenhetsloven: Klokere valg om leverandører, eller papirmølle til besvær?

Hvordan kan vi sørge for at åpenhetsloven bidrar til at selskapene tar kloke valg om hvordan aktivitetene deres påvirker menneskerettighetene og ikke ender opp som en papirmølle av leverandørinformasjon som ikke blir fulgt opp? Dette er sentrale spørsmål for denne debatten.

Deloitte på Arendalsuka

16. - 18. august, Deloitte-teltet (Kirkebakken 5)

Recommended for you

16 - 18 Aug. 2022