Seminar
1 Sep.

Eiendomsdagen på Innlandet

Bli rustet for framtidens eiendomsmarked

Mjøstårnet, Innlandet
Event language: Norwegian
Meld deg på

Velkommen til seminar om framtidens eiendomsmarked! Seminaret er for deg som jobber i eller mot eiendomsbransjen som eier, utvikler, utleier, leietaker, entreprenør eller rådgiver. Dagen vil ha en rød tråd som omhandler framtidens bygg sett i et klimavennlig og teknologisk perspektiv. Vi inviterer sentrale eiendomsaktører på Innlandet, og håper du også vil delta!

Program:

08.00 - 08.30 Frokost - Velkommen                                                    

08.30 - 09.00 Hvor aktuelt er egentlig cybersikkerhet for eiendomsbransjen fremover? v/Andreas Schjøll og Thorvald Nyquist

  • Vi starter med et praktisk eksempel, live på scenen.      

09.00 - 09.15 Var din virksomhet klar fra 1. juli 2022?  v/Knut Skarvang

  • Kort gjennomgang av nye krav til åpenhet i eiendomsbransjen.

09.30 - 10.00 Mjøstårnet som symbol på det grønne skiftet v/Arthur Buchardt

10.10 - 10.40 Nybygg med et gjenbruksperspektiv v/Elisabeth Haukaas Bjerke

10.40 - 11.10 Smartbygg og bærekraft sett fra utleiers perspektiv v/Børge Moen  

11.20 - 12.00 Fremtidens leiekontrakter: Fordelen av å ligge et skritt foran når kontrakten gjelder i flere år v/Thorvald Nyquist             

12.00 - Avslutning. Enkel lunsj for de som ønsker.

Målgruppe: Seminaret er for deg som jobber i eller mot eiendomsbransjen og er interessert i å høre om trender innen teknologi og bærekraft.

Har du spørsmål til seminaret? Ta kontakt med Kristin Stangjordet. (Kontaktinfo nederst på siden.)

Seminaret er gratis.

Tid: 1. september kl. 08:30 - 12:00 (Enkel frokost serveres fra kl. 08:00)

Sted: Mjøstårnet, Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal

Eiendomsdagen på Innlandet

1. september kl. 08:30 - 12:00 (enkel frokost serveres fra 08:00)

Kontakt oss

Thorvald Nyquist

Thorvald Nyquist

Partner | Advokat

Thorvald er partner og eiendomsadvokat i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning, samt fast eiendom og enterprise. Han har bistått et stort antall private klienter i juridiske spørsmål tilnyttet fast eiendoms rettsforhold, kjøp og salg av eiendomsselskaper, løpende bistand tilknyttet eiendomsutvikling, leie av næringseiendom, diverse forhandlinger og tvisteløsning tilknyttet entreprise, utviklingsavtaler.

Arthur Buchardt

Arthur Buchardt

Guest speaker
Eier og prosjektutvikler

Arthur Buchardt er eier og prosjektutvikler i AB Invest AS.

Andreas Schjøll

Andreas Schjøll

Senior Manager

Andreas Schjøll jobber som Senior Manager i Deloitte. 

Knut-Olaf Skarvang

Knut-Olaf Skarvang

Senioradvokat

Knut er senioradvokat i Deloitte og har 12 års erfaring med fast eiendom, tvisteløsning og forretningsjuss.  Knut jobber med de fleste områder innenfor fast eiendom herunder eiendomstransaksjoner og due diligence, leieavtaler og servitutter. Knut har tomtefeste som sitt spesialområde. Med erfaring fra både skatt- og selskapsrett er Knut en ressurs som bistår med strukturering av større eiendomstransaksjoner og skatterelaterte problemstillinger med bred kompetanse for mange problemstillinger innenfor fast eiendom. Knut er en del av Deloittes gruppe for tvisteløsning og bistår jevnlig kunder i forhandlinger og rettstvister for domstolene herunder tingretter, jordskifteretter, lagmannsretter og voldgiftsdomstoler. Innenfor annen forretningsjuss bistår Knut med blant annet avtaler, pengekrav og varemerker.

Elisabeth Haukaas Bjerke

Elisabeth Haukaas Bjerke

Markedssjef

Elisabeth Haukaas Bjerke er markedssjef i renovasjonsselskapet Glør IKS.

Børge Moen

Børge Moen

Guest speaker
Eiendomssjef

Børge Moen er eiendomssjef i Tema Eiendom AS. 

Recommended for you

Thursday, 1 Sep 2022
Meld deg på