Webinar
14 Sep.

Høyere utdanning i endring

Praktiske råd for å håndtere endring og usikkerhet

Wednesday, 09:00 a.m.  CEST
Event language: Norwegian

I en stadig mer usikker verden og økende press på strategiske rammebetingelser stilles det større krav til rask omstilling og høy endringstakt.

Hvordan skal universitets- og høyskolesektoren drive utvikling i en stadig mer usikker omverden? Hvordan skal en forberede seg på endringer i strategiske rammebetingelser? Hvordan kan vi bygge endringskapasitet og kompetanse som kan ruste oss for det ukjente? 

Den 14. september inviterer vi til et webinar hvor du vil få høre om hvordan NTNU har arbeidet med scenarie-metodikk for å kunne styre gjennom usikre tider. UiB vil fortelle om hvordan de gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet jobber for å bygge kapasitet, kompetanse og metodikk til å løse utfordringer man ikke vet hva er enda, samt. utforme tjenester slik at de i størst mulig grad treffer brukernes behov.

Vi vil også få høre fra Deloittes eget Center for the Edge som vil utfordre sektoren på hvilke drivere og trender som vil kunne treffe sektoren fremover. 

I løpet av webinaret vil du få høre praktiske råd og erfaringer for å finne rett vei videre, og inspirasjon for utvikling i egen organisasjon.

Vi vil forsøke å svare på følgende spørsmål: 

  • Hva er det som driver endringer i UH-sektoren?
  • Hvordan kan vi lære og bruke metodikker som tjenesteinnovasjon til å rigge oss for å håndtere usikkerhet?
  • Hvordan kan vi bruke scenarietenkning til å navigere når usikkerheten er stor?

Agenda: 

  • Introduksjon
  • Drivere og overblikk 
  • Scenarioarbeidet - NTNU
  • Tjenesteinnovasjon - UiB
  • Q&A

Målgruppe: Webinaret passer for deg i universitets- og høyskole sektoren som ønsker å høre hvordan andre jobber mot høyere endringskapasitet og en usikker fremtid. Finn en god stol og en kopp kaffe, og få innblikk i hvordan du kan bidra til at din virksomhet eller ditt team kan navigere gjennom en verden i stadig endring. 

Webinaret vil foregå via Zoom.

Har du spørsmål til webinaret? Ta kontakt med Hanne Solheim, hsolheim@deloitte.no.

Velkommen til webinar!

Tid: 14. september kl. 09.00 - 10.00

Sted: Digitalt

Høyere utdanning i endring

Tid: 14. september 2022
Sted: Webinar / Zoom

Foredragsholdere

Stein Byrkjeland

Stein Byrkjeland

Partner

Stein Byrkjeland er Partner i Deloitte i Bergen.

Daniel Sunde-Hansen

Daniel Sunde-Hansen

Senior Manager

Daniel Sunde-Hansen leder Center for the Edge i Norge. Tankesmien utforsker mulighetene som oppstår i randsonen av ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye organisasjonsformer. Sammen med vårt globale nettverk hjelper Center for the Edge ledere forstå og nyttiggjøre disse mulighetene.  Center for the Edge ble grunnlagt i Silicon Valley av John Hagel og John Seely Brown i 2007, med europeisk hovedkontor i Amsterdam.   Daniel kombinerer Center for the Edge-rollen med doktorgrad på BI, i skjæringspunktet mellom strategi og ledelse, som bringer forskningen fra Center for the Edge inn i en norsk kontekst.  Daniel gikk fra rollen som leder for innovasjon for Deloitte Norge, der han drev frem ulike nyskapende initiativer i Norge. Han støttet også innovasjonsstrategien i Norden, og jobbet for Deloitte Nederland med ansvaret for å skalere Center for the Edge til Norden.  Ledelse av innovasjon i store organisasjoner var tema for Daniels mastergrad, samt bachelorgrad. Sistnevnte ble kombinert med en treårig KaosPilot-utdannelse, en nyskapende skole som fusjonerte design, sosialt entreprenørskap og forretningsutvikling. 

Ingve Bergheim

Ingve Bergheim

Seksjonssjef - HR Avdelingen

Ingve Bergheim er Seksjonssjef i HR-avdelingen ved Universitetet i Bergen

Recommended for you

Wednesday, 14 Sep 2022 09:00 a.m. CEST