Seminar
9 Feb.

Fremtidens helsetjenester

Til fordel for både helsesektoren og pasienten?

Stavanger
Event language: Norwegian
Meld deg på

Gapet mellom behov og kapasitet i helsevesenet er stadig økende. Andelen syke og eldre stiger parallelt med mangelen på helsepersonell. Teknologi, utredningsalternativer og behandlingsmuligheter er i stadig utvikling, som gir et potensial for nye måter å følge hver enkelt innbygger på, men øker også forventningene til ressurser, kompetanse og tilgang til helsehjelp. 

Deloitte inviterer til en paneldebatt hvor vi retter søkelyset mot morgendagens ressursbruk og prioriteringer. 

 • Hvordan skal vi sikre et helsetilbud til Rogalands innbyggere? 
 • Hvem og hvordan skal vi rekruttere til helsesektoren? 
 • Hvordan løser vi fastlegekrisen? 
 • Utnytter vi eksisterende teknologi godt nok, og hva slags teknologi trenger vi mest? 
 • Hvordan skal kommunene klare å ta vare på stadig flere som lever lenger med sykdom uten nok folk til å gjøre jobben, og med et stadig strammere budsjett?
 • Hva er løsningene? 

Våre dyktige foredragsholdere og paneldeltakere vil diskutere dette. 

Paneldeltakere og foredragsholdere

 • Arild Kristensen | Daglig leder | Norwegian Smart Care Cluster
  Engasjert i hvordan en skal utnytte eksisterende helseteknologi på en smartere måte, og bygger bro mellom innovative miljøer og brukere av nye teknologiske verktøy.  
 • Camilla Gram | Distriktsleder | Kreftforeningen
  Vil ha løsninger som setter pasienter og pårørende i førersetet for egen helse i møte med helsetjenesten.
 • Harald Birkevold | Politisk redaktør | Stavanger Aftenblad
  Formidler det som rører seg i det politiske landskapet, og bidrar til debatten med sitt helhetlige perspektiv på det offentlige Norge.
 • Hilde Christiansen | Direktør medarbeider, organisasjon og teknologi | Helse Vest
  Opptatt av hvordan vi skal møte fremtidens behov for ressurser og sikre nødvendig kompetanse til å håndtere spesialisthelsetjenestens utfordringer.
 • Morten Munkvik | Fastlege | Stavanger medisinske senter
  Har skrevet kronikker om morgendagens helsetilbud, er med på å utdanne fremtidens helsepersonell, og er sammen med makker Kristian J. Høines en fast følgesvenn for leger overalt med podcasten Kvallm.
 • Per Kristian Vareide | Kommunedirektør | Stavanger kommune
  Får godt frem utfordringene kommunene vil stå ovenfor de kommende årene og er opptatt av at det må handling til nå for å møte dem.

Har du spørsmål til seminaret? Ta kontakt med Siri Haver. (Du finner kontaktinfo nederst på siden)

Tid: 9. februar kl. 14.00 - 16.00 (enkel servering fra kl. 16.00)

Sted:
 Innoasis, Sverdrupsgate 27, 4007 Stavanger

Fremtidens helsetjenester

9. februar kl. 14.00 - 16.00

 

 

Foredragsholdere og paneldeltakere

Arild Kristensen

Arild Kristensen

Guest speaker
Daglig leder | Norwegian Smart Care Cluster

   

Camilla Gram

Camilla Gram

Guest speaker
Distriktsleder | Kreftforeningen

   

Harald Birkevold

Harald Birkevold

Guest speaker
Politisk redaktør | Stavanger Aftenblad

   

Per Kristian Vareide

Per Kristian Vareide

Guest speaker
Kommunedirektør | Stavanger kommune

   

Hilde Christiansen

Hilde Christiansen

Guest speaker
Direktør medarbeider, organisasjon og teknologi | Helse Vest

   

Morten Munkvik

Morten Munkvik

Guest speaker
Fastlege | Stavanger medisinske senter

   

Recommended for you

Thursday, 9 Feb 2023
Share Share event on social
Meld deg på