Kontakt oss

Fakturainformasjon

Hvordan sende faktura til oss

På denne siden finner du informasjon om hvordan du sender inn faktura til oss via EHF-format, per e-post og per post.

Deloitte kan motta faktura i følgende format

 1. E-faktura (EHF – elektronisk handelsformat)
 2. Faktura i PDF eller TIFF format via fakturamottak e-post
 3. Paprifaktura til fakturaadresse

Krav til innhold i fakturaer til Deloitte

Leverandør må påse at faktura sendes til riktig selskap:
 • Selskap: Deloitte AS
  Organisasjonsnummer: 980211282
 • Selskap: Deloitte Advokatfirma AS
  Organisasjonsnummer: 994116177
Leverandør må oppgi referanse «Deres ref.» på faktura. Deres ref. skal være Deloitte bestillers ansattnummer (5 siffer).

 

1. EHF (Elektronisk handelsformat)

Forklaring til felter som brukes i EHF-formatet:

Bestiller (Deres ref.):

 • Bestillers ansattnummer (5 siffer) skal alltid oppgis ved bestilling og returneres på fakturaen.
 • Ansattnummer (5 siffer) skal legges i taggen: Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID
 • Navn kan legges i taggen: Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name

2. Faktura i PDF eller TIFF format via e-post

Krav for å kunne sende faktura per mail:
 • Ett vedlegg per mail, tilsvarende en faktura med vedlegg
 • Filnavn må ikke inneholde spesialtegn eller æøå
 • Vedlegget må være PDF - eller TIFF (gruppe 4) fil
 • Vedlegg må ikke være over 2MB
E-postadresse

E-postadressen for faktura for både Deloitte AS og Deloitte Advokatfirma er 4480@invoicecenter.net.

Det vil bli sendt en e-post bekreftelse om faktura er akseptert (MAIL ACCEPTED) eller ikke akseptert (MAIL FAILED).

Merk at det er utelukkende maskinell behandling av e-post sendt til denne e-postadressen, det vil si at tekst og meldinger i e-post blir ikke lest og ikke besvart.

3. Papirfakturaer via post

*Merk: Deloitte AS og Deloitte Advokatfirma har forskjellig adresse.

Deloitte AS
Fakturamottak
Postboks 4480 Vika
8608 Mo i Rana

Deloitte Advokatfirma AS
Fakturamottak
Postboks 4481 Vika
8608 Mo i Rana

Merk at adressen kun er for fakturaer, kreditnotaer og purringer.

Annen post skal sendes til selskapenes juridiske adresse. Våre kontorer.

Eventuelle spørsmål

Dersom du har spørsmål, kan du sende disse til oss via vår kontaktside.