Nye regler for bruk av før-pris – Klarere retningslinjer for næringsdrivende

Artikkel

Nye regler for bruk av før-pris

Klarere retningslinjer for næringsdrivende

Fra 1. oktober 2023 gjelder nye regler for bruk av før-pris ved markedsføring overfor forbrukere. Her oppsummerer vi det viktigste du trenger å vite om endringene.

Publisert 26. september 2023


De fleste liker å føle at man har gjort et godt kjøp, men er kjøpet egentlig alltid så godt som man tror? Dersom et produkt er merket «Før: kr. 1000, nå kr. 500», vil nok mange føle seg litt lurt om det viser seg at produktet kun har kostet 1000 kroner dagen før salgsstart.


For næringsdrivende har reglene om hvordan før-prisen skal angis vært lite forutsigbare. Forbrukertilsynet har krevd at ved bruk av førpris i markedsføring må førprisen være reell. Likevel har det frem til nå ikke vært noen klare regler for hvor lang denne perioden før salgsstart må være. Forbrukertilsynet har tidligere satt at en periode 6 uker normalt vil være en tilstrekkelig lang periode, men har senere uttalt at både lengre og vesentlig kortere perioder kan være tilstrekkelig. Perioder helt ned til 1 uke kan i visse tilfeller være tilstrekkelig lenge.


Fra og med 1. oktober endres reglene når prisopplysningsforskriften § 9 a trer i kraft. Denne bestemmelsen fastsetter nemlig at førprisen skal være den laveste prisen som den næringsdrivende har anvendt i minimum 30 dager før markedsføringen startet. Dersom prisnedsettelsen har økt gradvis, skal førpris være den laveste prisen før første prisnedsettelse.


Den nye regelen vil kunne bidra til å skape mer klarhet og forutsigbarhet for næringsdrivende, og bidra til likere vilkår for næringsdrivende som markedsfører produkter overfor forbrukere. Endringen vil også gjøre det enklere for Forbrukertilsynet å håndheve regelverket.


Forbrukertilsynet har de siste årene hatt søkelys på denne formen for markedsføring og har gitt flere aktører store bøter.. Etter dette har det også blitt vedtatt lovendring som i praksis øker størrelsen på gebyrer som Forbrukertilsynet kan gi ved overtredelser av forbrukervernregelverket, les mer her.


Det er derfor grunn til å tro at Forbrukertilsynet vil ha et særlig fokus på næringsdrivendes bruk av førpris fremover, ikke minst under etablerte salgsperioder som Black Week og førjulssalget. Vår oppfordring er derfor at alle som markedsfører produkter overfor forbrukere setter seg inn i de nye reglene og oppdaterer sine rutiner og praksis for bruk av førpris i markedsføring.


Den nye § 9a i prisopplysningsforskriften finner du i sin helhet her.


Har du spørsmål om dette eller har lignende problemstilling? Ta kontakt med Deloitte Advokatfirmas dyktige team.

Var denne siden nyttig?