Kundehistorie

Advania: Sikrer kontinuitet i økonomifunksjonen med bistand fra CFO Services  

Interimløsninger

Teknologiselskapet Advania har de siste årene vært gjennom en spennende vekstreise hvor konsulenter fra Deloittes CFO Services har bidratt i arbeidet mot en stabil økonomifunksjon under ulike integrasjonsprosesser.

Bistand fra Deloitte-konsulentene har vært avgjørende i perioder når det kniper
Haakon Flaaten - CFO i Advania Norge

 

Advania er et nord-europeisk IT-selskap som hjelper bedrifter med et bredt spekter av moderne IT-tjenester til privat og offentlig sektor. Gjennom nyskapende bruk av teknologi tilpasser selskapet produkter og tjenester til kunders behov, og arbeider proaktivt for IT som nøkkelen til en bærekraftig fremtid.

Deloittes CFO Services er spesialister på oppgaver som ligger innenfor økonomisjefens ansvarsområde og tilbyr høyt kompetente konsulenter med bred erfaring fra ulike bransjer. Konsulentene kan raskt komme inn med operativ bistand og prosjektstøtte for å sikre kontinuitet i økonomiavdelingen.

Et langvarig samarbeid

Advania er blant Nord-Europas største og raskest voksende leverandør av IT-tjenester, basert på både sterk organisk vekst og oppkjøp. Med oppkjøpet av Visolit i 2021 gikk Advania i Norge fra 60 til 800 ansatte på ett år. Haakon Flaaten, CFO i Advania Norge, omtaler reisen som spennende, men til tider intens. For å sikre kontinuitet og stabilitet i tiden før og etter den omfattende integrasjonen hvor Advania kom inn som eiere, har konsulenter fra Deloittes CFO Services bistått Visolit siden 2019.

«I perioder hvor det har skjedd mye endringer med både salg og oppkjøp av selskap, har det i slike overgangsfaser vært helt gull å kunne leie inn ekstra ressurser som vi vet kommer og styrker eksisterende personell», forteller Haakon Flaaten.

Under arbeidet med å integrere nye selskap inn i økonomifunksjonen til Advania, og samtidig opprettholde daglig drift, påpeker Flaaten at konsulentenes ekspertise og erfaring har vært viktig for å gjøre overgangen så sømløs som mulig. «Det er ekstremt mange steg i integrasjonsprosesser og her har konsulentene vært gode på å sette seg raskt inn i hvordan organisasjonen er skrudd sammen. De har kapasiteten og erfaringen til å komme rett inn og være operasjonell fra dag én, samtidig som at de klarer å følge opp organisasjonen utover de daglige oppgavene som de er satt til å gjøre».

Erfaringene som CFO Services-konsulentene har tilegnet seg fra ulike oppdragsgivere i andre bransjer er, ifølge Flaaten, uvurderlig kompetanse for å arbeide mot «best practice» i Advanias finansfunksjon. Flaaten legger til, «Det er jo selvfølgelig også en styrke at konsulenten som er her operativt har hele Deloittes kompetanse i ryggen dersom det er behov for ekspertbistand på spesifikke fagfelt».

Senioritet tilpasset behovet

Flaaten startet i selskapet i 2021, og forteller om en tid med mange ulike konsulenter fra CFO Services som har bistått i flere stillinger og prosjekter de siste årene. Det har vært alt fra Business- og Financial Controllere til prosjektledere for integrasjon innenfor økonomifunksjoner.

«Det lange samarbeidet med Deloitte hvor vi har hatt ulike ressurser inne og som nå kjenner oss godt, har bidratt til at Deloitte vet hva slags type ressurser som kreves ut fra senioritet opp mot de behovene vi har hatt løpende», sier Flaaten.

På spørsmål om hva som kjennetegner en konsulent fra CFO Services, svarer Flaaten at «Det er smarte folk som raskt evner å sette seg inn i nye oppgaver og systemer, samtidig som de kommer med ulik erfaring fra andre oppdrag. Dette er nyttig og relevant erfaring for oss for å finne nye måter å se omverdenen på og bryte ut av eventuelle faste løp».

For første gang etter en lang periode preget av mange oppkjøp og mye vekst, har Flaaten og finansavdelingen nok ressurser tilgjengelig til å holde kontinuitet og utvikling i økonomifunksjonen uten konsulenter fra CFO Services, men Flaaten slår fast, «Jeg vet jo veldig godt nå at hvis det brenner så kan jeg ringe Deloitte og de stiller opp med noen som raskt kan steppe inn og bistå hvis det blir nødvendig».
 

Tjenester: Interimløsninger

Var denne siden nyttig?