Artikkel

Deloitte og S-HUB med ny satsing på CFO og bærekraft

For at målene nedfelt i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål skal nås har privat næringsliv en essensiell rolle å spille. Parallelt ser man at bærekraft blir stadig viktigere for selskapers fremtidige strategi. Det er avgjørende at CFO-rollen, som en sentral beslutningstaker i private virksomheter, kommer tidlig på banen og selv er initiator av implementering av et bredere verdiansvar.

CFO-funksjonen spiller en nøkkelrolle for å integrere bærekraft i kjernen av
forretningsvirksomheten, i alt fra strategi, mål og KPI-er, til investering,
finansiering og rapportering. Det er avgjørende at CFO-er selv er en pådriver
for at virksomheten implementerer et bredt verdiansvar og tar rollen som
endringskatalysator. Den utvidede CFO-funksjonen danner en bro mellom den mer tradisjonelle økonomisjefen til en mer moderne CFO.

Kloden vår skriker etter mennesker med dyp økonomisk kompetanse, endringsvilje og forståelse for hvordan ikke-finansielle og finansielle faktorer henger sammen. Den moderne CFO-en er i så måte en perfekt ledestjerne, som sammen med sin virksomhet kan bidra til å bevege verden i riktig retning.

Bærekraftsnettverk for CFO-er etablert i regi av Deloitte og S-HUB

Det er ikke en felles mal på hvordan CFO-er best bør forholde seg til bærekaft-tematikk i sin rolle. Deloitte og S-HUB opplever at det er et behov for en arena som muliggjør erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og læring som vil gjøre det enklere for CFO-en å ta de riktige grepene, lære av tidligere utfordringer og komme med helt konkrete løsninger til de enorme utfordringene som både private selskap og verden for øvrig står overfor.

Bærekraftig omstilling presenterer også et stort mulighetsrom, og det er et behov for kunnskap knyttet til hvordan CFO-en kan bidra til å utnytte de mange mulighetene som bærekraftig omstilling bringer med seg. Derfor har Deloitte, i samarbeid med Sustainability Hub (S-HUB), lansert et nytt bærekraftsnettverk for CFO-er. 
Les mer om nettverket her

 

Deloitte og S-HUBs bærekraftnettverk for CFO-er

Interessert i å høre mer om bærekraftnettverket til Deloitte og S-HUB?

Klikk her for å melde din interesse
Var denne siden nyttig?