Nyheter

Snart er Deloitte på plass i Media City Bergen  

Deloitte Bergen setter en ny standard for samhandling og kreativitet når de flytter inn i Media City Bergen 18. juni. 150 medarbeidere spres på tvers av etasjer og forretningsområder.

- Vi har gjort en grundig evaluering av våre arbeidsprosesser i forkant av flyttingen. Flyttingen til nytt kontor skal bidra til at vi jobber enda bedre sammen på tvers av forretningsområdene, og leverer enda mer effektivt til klientene våre, sier Unni-Renate Moe, Partner og statsautorisert revisor. Fra og med mandag 1. juni er hun også kontorleder for Deloitte Bergen.

Alle forretningsområdene skal dele soner i det aktivitetsbaserte kontoret, og vil dermed sitte sammen fordelt over etasjene. Tax & Legal er unntatt og vil få egne arealer med lukket avdeling for å kunne møte gjeldende regler om taushetsplikt.


Et kontor for moderne løsninger og arbeidsmetoder
Lokalene er tilrettelagt for kreativitet og samhandling, både for små og store forsamlinger. Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming er et viktig tiltak i Deloitte for økt samhandling mellom forretningsområdene og tilrettelegging for bruk av mer moderne løsninger og arbeidsmetoder.

- Vi har brukt tiden frem mot 18. juni til å få på plass alt som trengs i et moderne og fremtidsrettet Deloitte-kontor, sier Helge-Roald Johnsen, partner i Audit & Assurance. Han har vært kontorleder i Bergen frem til 1. juni.

- Når vi flytter inn i de nye kontorlokalene på MCB, går vi over til et aktivitetsbasert kontor. Dette er en del av Deloittes standard for samhandling, og bygger på prinsippet om at arbeidsplassen hverken er et åpent landskap eller inndelt i cellekontorer, men hvor man setter seg i ulike soner basert på hvilken aktivitet eller arbeidsoppgave man skal gjøre, forteller Moe.


Synligere ledere, mindre hierarki og bedre samarbeid

Deloitte innførte aktivitetsbasert arbeidsplassutforming da hovedkontoret flyttet fra Skøyen til Bjørvika i desember 2013. I kontorbygget finnes det 11 ulike soner man kan jobbe i. Hvilken sone den enkelte velger avhenger av hvilke type oppgaver som skal løses og om man skal gjøre det alene eller sammen med kollegaer, i konsentrasjon eller i dialog. 

- Vi ble inspirert av et par internasjonale eksempler, men vi utviklet vår egen versjon av aktivitetsstyrt arbeidsplass uten å vite helt sikkert om det ville bli vellykket, sa daglig leder Aase Aamdal Lundgaard da.

Aktivitetsbasert kontor er en del av Deloittes standard for samhandling. Vi har forlatt spørsmålet om åpent landskap eller cellekontor, i Deloittehuset kan man setter seg i ulike soner basert på hvilken aktivitet eller arbeidsoppgave man skal utføre. Dette er et viktig tiltak for økt samhandling mellom forretningsområdene og tilrettelegging for bruk av mer moderne løsninger og arbeidsmetoder. Ordningen har også ført til at ledere oppleves som mer synlige, og det er oppstått mer samhandling internt i de ulike avdelingene og mellom ulike nivåer i organisasjonen.


Om NCE Media og Deloitte
Norge har flere sterke NCE-klynger - Norwegian Centres of Expertise - og NCE Media er en av dem.

Medieklyngen er en gruppe med globalt ledende virksomheter innen medieteknologi som utvikler banebrytende og innovative løsninger for visualisering, digital transformasjon og andre tjenester knyttet til medieteknologi.

Deloitte Digital og den norske medieklyngen NCE Media har skrevet under en samarbeidsavtale der Deloitte blir med i Media City Bergen Media Lab som partner.

Deloitte i Bergen flytter kontor og 150 medarbeidere til Media City Bergen mandag 18. juni 2018,

samtidig som Deloitte Digital etablerer seg i Media City Bergen Media Lab.

Deloittes nye lokaler i MCB sto klare og overtakelsen fant sted fredag 13. april 2018. Fredag 15. juni forlater Deloitte Bergen de gamle lokalene i Damsgårsdveien 135.

– MCB er ikke bare for de store medieaktørene. Vi ønsker å skape et bygg for leverandører, gründere, samarbeidspartnere og store og små selskaper med relasjon til mediebransjen. Det er viktig for oss å finne de riktige leietagerne som tilfører konseptet noe ytterligere, sa salgs- og markedsdirektør i Entra, Anders Solaas i 2016.

Les ogsåDeloitte investerer i medieklynge.

Var denne siden nyttig?