CEO i Deloitte, Sjur Gaaseide på Nordic Business Forum.

Om oss

– Vi innså at vi ikke kunne løse alt selv

Over en tiårsperiode har Deloitte gått fra å mangle digital kompetanse, til å bli det ledende selskapet i samme kategori.

Nylig påtroppet CEO, Sjur Gaaseide, snakket om Deloittes tidligere digitale utfordringer og den digitale fremtiden på Nordic Business Forum.

Gaaseide, som tidligere har ledet Consulting og som nå er nylig påtroppet CEO for Deloitte Norge, holdt under Nordic Business Forum en foredrag om hvordan Deloitte i løpet av ti år har gått fra å mangle digital spesialkompetanse til å bli et av de ledende selskapene innen samme kategori.

– I løpet av de årene jeg har jobbet i Deloitte har selskapet gått gjennom store endringer, ikke minst har de siste ti årene vært en utfordrende periode, lød åpningen til Gaaseide under Nordic Business Forum. For i likhet med mange store selskaper opplevde Deloitte at organisasjonen ikke var tilpasset en verden som ble stadig mer digital. Noen av Deloittes mangler var av spesialkompetanse innen design, teknologi, strategi og innovasjon.

Vi innså at vi ikke kunne løse alt selv

For å snu trenden gikk Deloitte til anskaffelse av Doblin, et selskap med spisskompetanse innen designdrevet innovasjon, og strategiselskapet Monitor. Flere selskap ble kjøpt, og disse har senere blitt en del av Deloitte Digital. Det ble inngått en rekke partnerskap med selskaper som Apple, HP og McLaren. Et partnerskap med Singularity University ble også inngått, og på denne måten fikk Deloitte tilgang på ny ekspertise. I tillegg ble en rekke partnerskap med start-ups utviklet. Det bidro til ny innsikt og hjelp til å realisere nye former for vekst. Deloitte Center for the Edge ble etablert, som de siste ti årene har forsket på innovasjon og langsiktig strategi. Alle disse grepene bidro til at Deloitte i dag er rangert som det ledende selskapet innen innovation strategy consulting.

Shape or be shaped

Til tross for alle tiltakene så mener Gaaseide at nye utfordringer er på vei.

– Vi er dypt inne i den fjerde industrielle revolusjonen, der den digitale og analoge verden smelter sammen stadig raskere, sier han og mener at Deloitte på ny står overfor økende press fra ulike kanter.

Tidligere kunne det være hensiktsmessig for bedrifter å ha en en tilbakeholden strategi, der en fulgte markedslederne. Men de som virkelig lykkes under 4.0-paradigmet er forløperne som former markeder med nye forretningsmodeller, nye løsninger og nye måter å organisere virksomheten på, forteller han.

Tar i bruk en alternativ strategisk tilnærming

Felles for mange av selskapene som fungerer som forløpere er at de har en strategi som benytter en lite typisk tidshorisont. Det viser Deloittes egen forskning.

I stedet for å ta utgangspunkt i dagens situasjon og å legge planer fra 3-5 år i tid, «zoomer» de vellykkede bedriftene ut, 10, 15 eller 20 år inn i fremtiden. Med dette fremtidsbildet til grunn, beslutter de hvilke initiativ de skal iverksette i løpet av de 6-12 neste månedene. Denne alternative strategiske tilnærmingen kalles zoom out, zoom in.

Hemmeligheten til å lykkes i fremtiden

– Selskaper som lykkes i fremtiden er de som evner å engasjere og mobilisere egen organisasjon i den transformasjonen man skal gjennom, forteller Gaaseide.

For mange virksomheter starter dette med en bevissthet rundt sitt formål, og hva dette betyr i hverdagen for den enkelte medarbeider.

– Klarer man gjennom dette å konkretisere hvordan virksomheten faktisk skaper verdi, er man kommet langt, sier Gaaseide og poengterer Deloittes formål som dreier seg om å utgjøre en forskjell for klienter, medarbeidere og samfunnet.

 
Var denne siden nyttig?