CEO i Deloitte, Sjur Gaaseide på Nordic Business Forum.

Om oss

–Vi innså at vi ikke kunne løse alt selv

Over en tiårsperiode har Deloitte gått fra å mangle digital kompetanse, til å bli det ledende selskapet i samme kategori.

Nyutnevnt CEO, Sjur Gaaseide, snakket om Deloittes tidligere digitale utfordringer og den digitale fremtiden på Nordic Business Forum.

Gaaseide, leder for Consulting og påtroppende CEO for Deloitte Norge, holdt under Nordic Business Forum en tale om hvordan Deloitte over ti år har gått fra å mangle digital spesialkompetanse til å bli et av de ledende selskapene innen samme kategori.

– I løpet av de årene jeg har jobbet i Deloitte har selskapet gått gjennom store endringer, ikke minst har de siste ti årene vært en utfordrende periode, lød åpningen av talen til Gaaseide under Nordic Business Forum. For i likhet med mange store selskaper opplevde Deloitte at organisasjonen ikke var tilpasset en verden som ble stadig mer digital. Noen av Deloittes mangler var av spesialkompetanse innen design, teknologi, strategi og innovasjon.

Vi innså at vi ikke kunne løse alt selv

For å snu om på denne trenden gikk Deloitte til anskaffelse av Doblin, et selskap med spisskompetanse innen designdrevet innovasjon, og strategiselskapet Monitor. Flere selskap ble kjøpt, og disse har senere blitt en del av Deloitte Digital. Det ble inngått en rekke partnerskap, med selskaper som Apple, HP og McLaren. Et partnerskap med Singularity University ble også inngått og på denne måten fikk Deloitte tilgang på ny ekspertise. En rekke partnerskap med start-ups ble også utviklet som bidro til ny innsikt og hjelp til å realisere nye former for vekst. Deloitte Center for the Edge ble etablert, som de siste ti årene har forsket på innovasjon og langsiktig strategi. Alle disse grepene bidro til at Deloitte i dag er rangert som det ledende selskapet innen innovation strategy consulting.

Shape or be shaped

Til tross for alle tiltakene så mener Gaaseide at nye utfordringer er på vei. – Vi er dypt inne i den fjerde industrielle revolusjonen, der den digitale og analoge verden smelter sammen stadig raskere, sier han og mener at Deloitte på ny står ovenfor økende press fra ulike kanter. Tidligere kunne det være hensiktsmessig for bedrifter å ha en en tilbakeholden strategi, der en fulgte markedslederne. Men de som virkelig lykkes under 4.0-paradigmet er forløperne som former markeder med nye forretningsmodeller, nye løsninger og nye måter å organisere virksomheten på, forteller han.

Tar i bruk en alternativ strategisk tilnærming

Deloittes egen forskning viser at felles for mange av selskapene som fungerer som forløpere har en strategi som benytter en lite typisk tidshorisont. I stedet for å ta utgangspunkt i dagens situasjon og legge planer fra 3-5 år i tid, «zoomer» de vellykkede bedriftene ut, 10, 15 eller 20 år inn i fremtiden. Med dette fremtidsbildet til grunn, beslutter de hvilke initiativ de skal iverksette i løpet av de 6-12 neste månedene. Denne alternative strategiske tilnærmingen kalles zoom out, zoom in.

Hemmeligheten til å lykkes i fremtiden

– Selskaper som lykkes i fremtiden er de som evner å engasjere og mobilisere egen organisasjon i den transformasjonen man skal gjennom, forteller Gaaseide.

For mange virksomheter starter dette med en bevissthet rundt sitt «purpose», og hva dette betyr i hverdagen for den enkelte medarbeider. – Klarer man gjennom dette å konkretisere hvordan virksomheten faktisk skaper verdi, er man kommet langt, sier Gaaseide og poengterer Deloittes formål som dreier seg om å skape «impact that matters» i tre dimensjoner: for våre kunder, for våre egne ansatte, og for samfunnet rundt oss.

Var denne siden nyttig?