Om oss

Miljøfyrtårn

I Deloitte erkjenner vi at vi både som bedrift og som individer påvirker miljøet.

Deloitte har vedtatt en miljøpolicy og vi arbeider med ulike tiltak for å forvalte vårt miljøansvar og bevisstgjøre våre ansatte.

​I Deloitte er vi opptatt av å vurdere miljø- og klimaeffekt av våre beslutninger. Det nye Deloittehuset i Bjørvika er et energieffektivt bygg med en tydelig miljøprofil, noe vi er stolte av. Vi har for eksempel implementert tiltak for å redusere forbruk av papir og etablere effektiv kildesortering av avfall, og vi har bevisst forhold til miljøvurderinger ved innkjøp av varer og tjenester.

​Tjenestereiser er en av de største kildene til CO2 utslipp for vår organisasjon. Deloittehuset i Bjørvika ligger i dirkete tilknytning til kollektivt knutepunkt og i samspill med nye, fremtidsrettede løsninger for digital samhandling håper vi dette skal bidra til å redusere miljøbelastningen fra vår reiseaktivitet. Ved hovedkontoret i Oslo har vi egne el-biler for bruk til tjenestereiser i nærområdet. Disse kan også leies av våre ansatte til privat bruk.

​Deloitte har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2012. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats. For oss er det viktig å delta i sertifiseringen, både for å sikre at vi jobber helhetlig med miljøinitiativ og for å ha tilstrekkelig fokus på systematisk arbeid med miljøtiltak i arbeidshverdagen.

Var denne siden nyttig?