Nyheter

Deloitte — 100 år i Norge

Deloitte Norge fikk sin spede begynnelse da Jacob von Tangen Kielland for hundre år siden stiftet Bergens Revisionsinstitut. Den gang var det ingen krav til utdanning eller godkjennelse for den som skulle jobbe med revisjon.

Mye har skjedd siden den konstituerende generalforsamlingen i 1916, og i år markerer vi at vi gjennom hundre år har utgjort en forskjell, for klienter, medarbeidere, profesjonen og samfunnet. Dette er vår historie.

Kjære Jacob

1916 – Jacob von Tangen Kielland starter Bergens Revisionsinsitut

Jacob Von Tangen Kiellands entreprenørvilje skulle bli starten på det vi i dag kjenner som Deloitte Norge. Han tok juridisk embetseksamen i 1910 og startet sin karriere som bankmann, først i Bergen, senere i Credit Lyonnais i Paris.

Kiellands idé om å starte eget revisjonskontor kom da han hadde fått tilbud om å lede opprettelsen av en revisjonsavdeling i tilknytning til en av bankene i Bergen. Kielland takket nei til stillingen, men skjønte at dersom han skulle starte sitt eget revisjonskontor, måtte han skaffe seg innblikk og praksis i revisjonsfaget. Han dro til København, hvor han arbeidet som revisorassistent og tok i tillegg timer i revisjon hos læreren i bokholderi ved Handelshøyskolen.

I 1916 kom Kielland hjem til Bergen for å starte eget revisjonskontor. Banken tegnet en del av aksjekapitalen på 300.000 kroner, resten fikk Kielland etter personlige besøk hos byens forretnings- og shippingfolk.

Kielland ble ansatt som administrerende direktør 12. mai 1916. I 1928 tok Kielland revisoreksamen ved Bergen Børs, og mottok sertifikat som børsautorisert revisor samme år. Staben var nå på totalt 21 personer og et av datidens største revisjonsfirmaer i Norge.

1926 – Andreas Gjems starter Revisjonsinstituttet i Oslo

Andreas Gjems startet revisjonsvirksomhet i Oslo i 1926, etter en omfattende karriere i det militære. Han tok revisoreksamen ved Kristiania Børs i 1921 og mottok sertifikat som børsautorisert revisor. Etter fem års praksis startet han i 1926 sin egen revisjonsforretning, og bestod den første statsautoriserte revisoreksamen i 1930.

Enkelte av medarbeiderne i Oslo hadde vært aktive i motstandsbevegelsen under krigen. Det kontaktnettet som da ble etablert, ga tilgang på vesentlige klienter etter krigen.

60- og 70-tallet – Ekspansjon og fusjon

Gjennom 60- og 70-tallet ekspanderte firmaene i Bergen og Oslo, og i 1967 fikk virksomheten i Oslo en henvendelse fra Touche Ross i London om å representere dem i Norge. Etter personlige møter med representanter fra den internasjonale organisasjonen sluttet de seg til et samarbeid. I 1977 ble Henrik Aass ansatt for å utvikle konsulentvirksomheten i firmaet for å møte denne konkurransen.

I 1979 ble endelig de to firmaene ført sammen, i forbindelse med revisjonen av Wickmann Motorfabrikk på Rubbestadneset. Wickmann Motorfabrikk hadde en tid foretatt store investeringer, men med dårlige resultater. Selskapet måtte avvikles, men det forelå imidlertid sterke krefter for å fortsette virksomheten.

Et nytt selskap overtok driften, og Staten ved Horten Verft var stekt involvert. Revisorene for Horten Verft tok derfor kontakt med Bergens Revisjonsinstitutt, som var revisor for Wickmann Motorfabrikk. Da revisorene møttes på Rubbestadneset, kom samtalen inn på muligheten for et videre samarbeid mellom revisorene i Bergen og Oslo.

1981 – Avtalen undertegnes

I august 1981 ble en endelig samarbeidsavtale undertegnet, med Touche Ross som felles internasjonal forbindelse. Henrik Aass som hadde ledet etableringen og utviklingen av vår konsulentavdeling, tiltrådte som administrerende partner.

Først fire år senere ble det samlet som ett firma med ett partnerskap. Firmaet hadde da 435 medarbeidere, herav 49 partnere og en omsetning på 158 millioner kroner.

90-tallet til i dag – Navneendringer og vekst

I 1992 takket Henrik Aass av og overlot stillingen som administrerende direktør til Ingebret Hisdal, frem til han ble avløst av Aase Lundgaard i 2011. Etter den internasjonale fusjonen ble navnet igjen endret i 1994 til Deloitte & Touche. I 2003 ble firmaets navn igjen endret, denne gang til navnet vi har i dag: Deloitte.

I dag er Deloitte Norge representert ved 20 kontorer i Norge og har 1300 ansatte, fordelt på fem forretningsområder. I FY15 var Deloitte Norges omsetning på 1,7 milliarder kroner.

Var denne siden nyttig?