Deloitte Stavanger | Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Deloitte på innsiden

Deloitte Stavanger

Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Stavangerkontoret består av ca. 100 erfarne partnere og medarbeidere som bistår våre klienter innen fagområdene Audit & Assurance, Consulting, og Tax & Legal.

Gjennom våre regionskontorer er Deloitte tilstede ved strategiske steder i store deler av landet. I tillegg til sterk lokal tilknytning er Deloittes måte å jobbe på nasjonalt fokusert. Det betyr at vi utfører oppdrag for våre klienter uavhengig av geografi og kontorstruktur.

Stavangerkontoret består av ca. 100 erfarne partnere og medarbeidere som bistår våre klienter innen fagområdene Audit & Assurance, Consulting, og Tax & Legal. Som et av de ledende revisjons- og rådgivningsselskapene i vårt primære nedslagsfelt spiller vi en viktig rolle i både lokalsamfunnet og næringslivet i regionen.

Med nesten 1200 selskaper på kundelisten, har vi kunnskap om og erfaring med de fleste bransjer. Vår filosofi er at uansett størrelse og kundeforhold, skal våre kunder oppleve å bli ivaretatt på en faglig, profesjonell og personlig måte.

Historien bak Deloitte Stavanger

Kontoret fusjonerte i 1990 med Forum Touche Ross (nå Deloitte AS), og er en fortsettelse av revisjonsfirmaet Andersen, Bjelland og Enoksen.

Deloitte Advokatfirma DA ble etablert i 1994, kontoret har i dag 25 medarbeidere.

Deloitte Consulting i Stavanger ble etablert i 2011 etter oppkjøp av det tidligere konsulentselskapet Prosess Partner. Forretningsområdet Consulting i Stavanger har i dag 15 medarbeidere.

Lokal støttespiller

Det er både nødvendig og nyttig at kundene våre fortløpende holdes oppdatert innen ulike fagområder. Derfor arrangerer vi kontinuerlig fagdager, kundeseminarer og frokostmøter. Vi støtter opp om ulike tiltak og arrangementer i området.

Kontakt oss

Strandsvingen 14A
4032 Stavanger

Tlf.: +47 51 81 56 00

Var denne siden nyttig?