Om oss

Deloitte Stavanger

Financial Advisory

Corporate Finance

Transaksjonsrådgivning/M&A, det vil si bistand i forbindelse med kjøp, salg og fusjoner og finansielle spørsmål for industrielle parter i mellomstore og større virksomheter. Sammen med vår globale Corporate Finance-organisasjon gjennomfører vi M&A-oppdrag som krever internasjonal bransjekunnskap og lokale kontakter.

Transaction Services

Due Diligence- og granskningsoppdrag på vegne av norske og utenlandske oppdragsgivere. Våre revisorer og advokater gjennomfører full finansiell, juridisk og forretningsmessig gjennomgang i forbindelse med kjøp, salg, fusjon, børsnotering og granskninger, eller avgrensede vurderinger innen enkeltstående områder.

Valuation & Financial Analysis and Modeling

Verdivurderingstjenester, finansiell analyse og modellering i forbindelse med transaksjoner, for regnskapsmessige og skattemessige formål og som sakkyndige eksperter i forbindelse med tvister. Vi utfører selskapsverdsettelser, verdivurdering av immaterielle eiendeler og av finansielle instrumenter. Vi gjennomfører også komplekse finansielle analyser med utgangspunkt i skreddersydde finansielle beregnings- og simuleringsmodeller.

Contract Audits

Vi gjennomfører revisjon av innkjøpskontrakter på vegne av flere norske og internasjonale selskaper. Disse revisjonene gjennomføres med dedikerte revisorer og advokater som anvender en spesialisert metodikk. Revisjonene sikrer at kunden blir belastet for riktig kompensasjon og til å gi innspill til forbedringer i kontraktsforholdet, slik at den innebygde incentivforskjellen i kontrakter minimeres.

Var denne siden nyttig?