Om oss

Unike løsninger

Av Aase Aamdal Lundgaard, daglig leder i Deloitte Norge

Du har et unikt problem. Det krever en unik løsning. Men løsningen blir enda bedre hvis den bidrar til en positiv utvikling for både bedriften din og det samfunnet du er en del av.

Nesten to hundre år med kontinuerlig utvikling

Akkurat nå lever vi i en periode med noen av største endringene i moderne tid, både for deg, for bedriften din, for miljøet og vårt samfunn som helhet. De siste to århundrene har vi opplevd en fantastisk utvikling innen teknologi, økonomi, samfunn og velferd. Endringene har påvirket nasjoner økonomi, markeder og hverdagslivet for meg og deg. Endringene stiller store krav til hvordan vi organiserer våre arbeidsplasser, våre bedrifter og vår offentlige forvaltning.

Deloitte har 173 år med historie bak seg. Ikke mange virksomheter kan si det samme. Gjennom hele denne tiden har vi bistått virksomheter med å vokse og håndtere ulike utfordringer. Gjennom hvert paradigmeskifte har vi blitt sterkere. Det er fordi vi har ønsket endring og innovasjon velkommen, tilpasset virksomheten vår, og skapt verdier ved å bistå våre oppdragsgivere med det samme.

Kort og lang sikt

Noen ganger tenker vi at endringer kommer i store sprang. At digitaliseringen er noe som plutselig inntreffer med en helt ny type tjeneste eller teknologi. Vi tenker ikke like ofte over at endringene snarere inntreffer i små skritt. De viktigste endringene kommer når vi finner en ny måte å bruke eksisterende teknologi på, eller når vi justerer plassen vår i verdikjeden. I Deloitte snakker vi om kort sikt og lang sikt. På kort sikt gjelder det å få tingene gjort. På lang sikt gjelder det å være i forkant av utviklingen. 

De beste blant oss gjør begge deler bra. Det er dette som er god endringsledelse. Du har et unikt problem. Da må du finne en unik løsning. Den unike løsningen blir enda bedre hvis den bidrar til en positiv utvikling både for bedriften din og det samfunnet du er en del av.

På Fortunes «Change the world»-liste

Deloitte var som det eneste virksomheten i vår bransje med på den prestisjefylte «Change the world»-listen for 2018 som utarbeides av magasinet Fortune. Dette er en årlig rangering av toppselskaper som gjør det bra ved å gjøre godt – «do well by doing good». 

Fortune anerkjente Deloitte for å forberede våre klienter og medarbeidere på de store teknologiske endringene som den fjerde industrielle revolusjon bringer med seg – som vi kaller Industri 4.0. Vi er stolt av dette.

Våre siste nyheter og rapporter

Vil du holde deg oppdatert på nyheter og rapporter fra Deloitte?

open in new window Registrer deg her

Let's do this | Make your impact with Deloitte