Deloitte Norge WorldClass

Om oss

WorldClass

50 million futures prepared for a world of opportunity

WorldClass er et globalt Deloitte initiativ som tar i bruk vår viktigste ressurs – over 260 000 ansatte – til å skape nye muligheter for millioner av mennesker verden rundt.

WorldClass støtter direkte opp under FNs bærekraftsmål, gjennom SDG 4 - inkluderende og rettferdig utdanning og livslang læring og SDG 8 - vedvarende økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.

​Fremveksten av den fjerde industrielle revolusjonen skaper enorme muligheter for samfunnet, men den fører også til betydelige utfordringer for de som ikke har ressursene til å holde tritt med den raske utviklingen.

​Millioner av mennesker mangler utdanningen og ferdighetene som behøves for å lykkes i en verdensøkonomi i stadig endring. Derfor lanserte vi i 2017 Deloitte WorldClass. Gjennom dette initiativet forplikter vi vi oss til å forbedre framtiden for 50 millioner mennesker innen 2030 – i tråd med tidsrammen for å nå FNs bærekraftsmål. Våre 260 000 ansatte skal bruke sin kompetanse til å utgjøre en forskjell for millioner av mennesker verden rundt.

​Hvordan leverer vi WorldClass?

Gjennom WorldClass benytter vi våre ferdigheter, vår erfaring og vårt nettverk til å hjelpe mennesker med å lykkes i en verdensøkonomi i stadig endring.

​– Deloitte globalt lanserer programmer og initiativer som støtter WorldClass-ambisjonen. Her i Norge er vi allerede med på å bidra gjennom vårt nasjonale samarbeid med Leger Uten Grenser, lokale samarbeid som for eksempel nabosamarbeid med Kirkens Bymisjon i flere byer, samt en rekke initiativer for å styrke og skalere sosiale entreprenører som Moving Mamas, Lønn som fortjent og Kjør for livet, sier Aase Aa. Lundgaard, partner i Deloitte.

​Nedenfor viser vi eksempler på hvordan medarbeidere i Deloitte Norge bidrar til WorldClass. Hvis du er nysgjerrig på hvordan vi jobber globalt med å nå vår ambisiøse målsetting om å styrke 50 million futures innen 2030, inkludert case eksempler fra Deloitte i flere andre land, kan du lese mer om det her.

​Dersom du har spørsmål eller innspill knyttet til WorldClass-initiativet, kan du ta kontakt med Hanne Solem.

​Sosialt entreprenørskap i Bjørvika – Lønn som fortjent

​Åtte rusavhengige (eller som av andre årsaker står utenfor arbeidslivet), én industridesigner og konsulenter fra Deloitte var den uvanlige miksen som skulle til for å skape en et nytt arbeidstilbud i regi av Kirkens Bymisjon. Tapetrester som ellers ville blitt kastet, brukes nå til å lage flotte produkter som selges kommersielt hos Kirkens Bymisjons arbeidstilbud Lønn som fortjent. Lønnen utbetales kontant samme dag, og dermed er nok et konkret alternativ til rus, kriminalitet og prostitusjon i Oslos gater skapt.

​Det sosiale entreprenørskapet har fått solid drahjelp av konsulentene Caroline Piasecka, Subhan Shafiq, Stein Bjørnstad og Hanne Solem fra Deloitte som har utarbeidet forretningsplan og markedsstrategi for et mer robust og bærekraftig arbeidstilbud. Deloitte bidro også med å kjøpe opp et stort oppstartsopplag av produkter, som sikret arbeidstilbudet en trygg start. Oppstartsopplaget er for lengst brukt opp, og Deloitte er i dag stolt kunde av forbruksvarer som f.eks. kort og gaver.  

​Arbeidstilbudet Lønn som fortjent er del av Kirkens Bymisjons sosiale entreprenørskap, som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet i Oslos gater. Aftenposten har skrevet om det nye arbeidstilbudet på Lønn som fortjent – se gjerne saken «En grunn til å stå opp om morgenen» her.

Lønn som fortjent tilbyr arbeid til over 200 personer i uken, gjennom gate- og perrongrydding og verksteder. «Vi overrasker nok mange som ikke ville trodd at folk med rusproblemer kunne være trofaste og lojale, og stille på jobb tidlig om morgenen. Men dette har blitt en ordentlig bedrift», sier en av arbeiderne på verkstedet.

Deloitte UNLEASH

I mai 2018 arrangeres UNLEASH i Singapore, og Deloitte deltar igjen med fasilitatorer og talenter for å bidra til gjennomføringen av innovasjonsprosessen. UNLEASH skal kjøres årlig helt frem til 2030 – året hvor verdenssamfunnet har forpliktet seg til å nå FNs bærekraftsmål. Se en video fra UNLEASH 2017 her.

​Under UNLEASH i 2017 stilte Deloitte med ti team, med tre erfarne fasilitatorer på hvert av teamene. Fasilitatorene var ansvarlige for innovasjonsprosessen basert på en modell utarbeidet av Deloittes bærekrafts- og innovasjonseksperter, UNLEASH og MIT (Massachusetts Institute of Technology). Gjennom prosessen guidet Deloitte-fasilitatorene talent-deltakerne gjennom alle fasene fra idéskapning, prototyping og testing, og helt frem til presentasjoner av forretningsmodeller til et panel av potensielle investorer.

​Moving Mamas

​Moving Mamas AS er en sosialentreprenør som arbeider for at flere innvandrerkvinner som vil jobbe skal komme inn i arbeidsmarkedet. Deres visjon er MIA – Muligheter, Arbeid, Inntekt – for alle kvinner. For å nå dette arbeider Moving Mamas på innovative måter for å minske avstanden til arbeidslivet, blant annet ved å være på besøk hos virksomheter.

I 2016 ønsket vi seks kvinner fra Moving Mamas velkommen til våre lokaler i Bjørvika, der vi jobbet som kolleger over en periode på tre måneder. Her produserte de sine produkter, laget av overskuddsmateriale, som de har designet i samarbeid med anerkjente norske produktdesignere. Produktene deres, eksempelvis fjøler og skinnprodukter, selges slik at de får inntekt som går tilbake som lønn til de ansatte. Ved at Deloitte åpnet dørene sine kunne Moving Mamas ha fokus på produksjon, mens kostnader knyttet til leie av lokaler ble holdt nede og de ble kjent med arbeidshverdagen og de ansatte i Deloitte.

​Flere av kvinnene har tidligere opplevd at det har vært vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Dette var noe de fikk løst ved hjelp av Moving Mamas. De ansatte beskriver denne muligheten som en døråpner til arbeidslivet. «Hele ideen er at Moving Mamas skal være en trampoline inn i arbeidslivet for disse kvinnene. Det overordnede målet er at kvinnene skal få fast jobb, ikke nødvendigvis på den arbeidsplassen de er lokalisert, men innenfor sitt felt. Det at de får et innblikk i hvordan en norsk bedrift ser ut på innsiden er ikke bare viktig for dem selv, men også for egne barn som de ønsker å være forbilde og rollemodell for», sier Kirstine Holst Jansen, som er grunnleggeren av Moving Mamas.

​For å gi en varm velkomst og et godt innblikk i arbeidshverdagen hos oss, ble det i forkant av innflyttingen etablert et program som inneholdt både sosiale og faglige aktiviteter. Programmet hadde likhetstrekk med introduksjonsprogrammet som tilbys de nyansatte i Deloitte, med blant annet en fadderordning og felles oppstartsdag med introduksjon til Deloitte. I løpet av oppholdet fikk Mamasene anledning til å delta på relevante kurs, og det ble også gjennomført salgsdag, der ansatte hos Deloitte fikk anledning til å kjøpe produktene som ble laget. Produktene til Moving Mamas selges også i vår kaffebar i Bjørvika.

​Les gjerne mer om samarbeidet vårt her.

​Kjør for livet

​Kjør for livet er et fritidstilbud som er tilpasset barn og unge som står på utsiden av fellesskapet. Kjør for livet organiserer varierte og utfordrende aktiviteter for å gi barn og unge positive opplevelser, for at de skal oppleve mestring og for å gi de økt sosial kompetanse. Programmene gir grunnleggende ferdigheter og bygger sosial kompetanse blant ungdom i utenforskap, slik at de kan bygge et liv med mer mening og innhold.

​Deloitte har bistått Kjør for Livet over lang tid - både med juridisk arbeid, og mer konsulentpreget arbeid, samt bistått med ressurser når organisasjonen har gått inn i nye land. Deloitte bisto også med et eget tverrfaglig team for å støtte Kjør for Livet da deres «Drive for Life»-konsept skulle presenteres i Ashokas Globalizer-program. «Drive for Life» er et virtuelt program – en app - som har som mål å aktivisere og motivere barn og unge over hele verden.

Appen legger til rette for aktiviseringen gjennom at deltakeren skal sette seg mål og bli inspirert av utvalgte forbilder tilknyttet «Drive for Life», i tillegg til å kunne delta på samlinger i forbindelse med større idrettsarrangement rundt om i verden.

​Hele 87 % av deltakerne i programmet «Klubb 5» går minst ett år lengre på skolen – og samfunnsnytten av dette estimeres av DNV-GL å være MNOK 1,1 – MNOK 2,5 pr deltager.  Kjør for livet har en ambisjon å passere en samfunnsnytte verdsatt til NOK 1 milliard i løpet av 2018.

​Disse ungdommene får ikke nok ut av tradisjonelle sports- og fritidstjenester som tilbys, og er derfor viktig å tilrettelegge for på en annen måte. Organisasjonen samler barn og unge med en felles interesse for spenning og adrenalin, og organiserer aktiviteter og teamkvelder. Gjennom dette kan Kjør for livet tilby unike opplevelser og et miljø for læring på et sted hvor ungdom føler seg inkludert og hjemme.

Var denne siden nyttig?