Artikkel

Digital with purpose: Delivering a SMARTer2030

En rapport fra GeSI og Deloitte

Mer informert og målrettet utvikling og innføring av digital teknologi vil virke som pådriver for bærekraftsmålene.

Denne rapporten tar for seg hvordan utvikling og innføring av digital teknologi kan virke som pådriver for bærekraftsmålene. Den konkluderer med at digital teknologi har en sterk påvirkningskraft, men at de kan og må bidra i større grad. Bare ved å satse på meningsfull digitalisering kan IKT-sektoren og dens partnere levere en bærekraftig fremtid.

 

Digitale teknologier kan bidra til å nå bærekraftsmålene 22 % raskere

I løpet av det siste halvåret har et felles team fra Monitor Deloitte og Economic Consulting jobbet med Global e-Sustainability Initiative (GeSI) om en banebrytende rapport som undersøker de samfunnsmessige virkningene av digital teknologi: Digital with Purpose: Delivering a SMARTer2030. Denne rapporten bygger på vårt tidligere arbeid med GSMA og er banebrytende når det gjelder å anslå i hvilken grad digitale teknologier kan utnyttes til å oppnå hvert av de 17 bærekraftsmålene.

Rapporten ble lansert i New York som en del av FNs generalforsamling og klimatoppmøte i september. Den er utarbeidet med innspill fra ledende akademikere, frivillige organisasjoner og over 500 saker fra det virkelige liv, og støttes av en rekke eksperter (blant andre professor Jeffrey Sachs, Christiana Figueres og Georg Kell) og næringslivsledere (som John Legere, CEO T-Mobile, Hans Vestberg, CEO Verizon og Dame Elizabeth Corley, tidligere CEO Allianz).

Rapporten slår fast at hvis digitale teknologier blir tatt i bruk for å oppnå positive samfunnsmessige virkninger, vil de bidra til at vi i gjennomsnitt når bærekraftsmålene 22 prosent raskere og at de nedadgående trendene reduseres med 23 prosent. Rapporten konstaterer videre at innen 2030 vil digitale teknologier redusere karbonutslippene tilsvarende nesten sju ganger veksten i IKT-sektorens utslipp i samme periode.

GeSi and Deloitte

Les oppsummering og fullstendig rapport

digitalwithpurpose.gesi.org

Punit Renjen, Global CEO, Deloitte:

Bærekraftsmålene gir vår generasjon muligheten til å få verden over på et bærekraftig spor. I Deloitte setter vi vår rolle i samfunnet i sentrum for hva vi gjør. Vårt mål er å gjøre en innsats som betyr noe, og dette idealet ligger til grunn for vårt daglige virke. Vi ønsker å være en global påvirkningskraft ved å hjelpe kundene til å lykkes på en bærekraftig måte, ved å drive ansvarlig og gjennom våre ansvarlighetsprogrammer.

Digital teknologi er innvevd i alt vi gjør. Men digital teknologi i seg selv gir ingen påvirkning. Det er heller måten vi utvikler teknologien på og tar den i bruk som betyr noe.

Gjennom denne rapporten går vi sammen med GeSI for å oppfordre IKT-sektoren, næringslivet og offentlige etater til å satse på “Digital with Purpose”. Det innebærer at vi adopterer 2030-agendaen som vår egen. Det betyr at vi må sette inn de ressursene vi hadde tenkt for å nå bærekraftsmålene. Og det betyr at vi må finne ut hvordan vi kan utnytte digital teknologi til å få mest mulig ut av vår påvirkningskraft.

Som nærmere beskrevet i denne rapporten blir digital teknologi allerede utnyttet på måter som kan skape utrolige, positive endringer i verden. Likevel er det mye som gjenstår. Sammen med kundene våre ønsker Deloitte å bidra til å møte denne utfordringen slik at vi alle kan nyte godt av en bærekraftig fremtid.

Video: Digital with purpose [4 min]

- Visjonen er å skape en bærekraftig verden gjennom ansvarlig, IKT-basert transformasjon

"The Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) består av ledende IKT-selskaper, partnere og internasjonale organisasjoner, som alle har engasjert seg i å oppnå integrert samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft som definert i bærekraftsmålene.

Visjonen vår er å skape en bærekraftig verden gjennom ansvarlig, IKT-basert transformasjon, der vi bruker bærekraftsmålene som en sentral handlingsramme. Nærmere bestemt vil vi forske på og ta tak i klimaendringene (bærekraftsmål 13) ved å øke utviklingstempoet for digitale løsninger og dermed raskere oppnå innovasjon og lavkarbonvekst.

Vi er stolte over å kunne lansere denne nye rapporten, #DigitalWithPurpose, som identifiserer og angir i hvilken grad digitale teknologier - både etablerte og helt nye - kan være en betydelig påvirkningskraft for hvert av de 17 bærekraftsmålene. Den forteller også tydelig på hvilke områder disse teknologiene kan ha en negativ påvirkning.

Mulighetene er enorme, både for IKT-sektoren og de sektorene og organisasjonene som står i fremste rekke til å ta teknologien i bruk. Når man ser hvor treg fremgangen har vært i forhold til bærekraftsmålene, er det også hevet over enhver tvil at de bør brukes. Vi avslutter denne rapporten med noen spesifikke satsingsområder for alle som er med på denne ferden – der det første er å sette et felles mål om å oppnå SMARTer2030.

Vi takker Deloitte, alle GeSI-medlemmene og den fantastiske høynivågruppen av eksterne eksperter som har hjulpet oss å utarbeide denne dyptpløyende og vektige rapporten. Vi håper dere finner den nyttig og vil slutte dere til oss, forplikte dere og treffe tiltak."

Luis Neves, GeSI CEO, og James Gowen, GeSI Chairman, Verizon CSO

Deloitte og SDG

Les mer om hvordan vi jobber med FNs bærekraftsmål - Sustainable Development Goals (SDG).

Bli med på SDG-reisen
Var denne siden nyttig?