Innovasjonspolitikk - nykommere over etablerte bedrifter

Artikkel

Favoriserer norsk innovasjonspolitikk nykommere over etablerte bedrifter?

Norge liker å tenke på seg selv som et digital foregangsland, men ifølge OECDs tall har Norge relativt få gründere sammenlignet med andre land – og Norge er blant OECD-landene med lavest andel gründere i arbeidsstokken.

Andelen av Innovasjon Norges støttemidler som går til gründere steg fra 11 prosent i 2006 til nær 26 prosent i fjor. Gjennom Innovasjon Norge støtter staten norske gründere med 399 millioner kroner i støtte til etablering og 962 millioner kroner i lån. Noen mener norsk innovasjonspolitikk favoriserer nykommere over etablerte bedrifter.

Kun 1 av 200 oppstartsbedrifter vil skape et økonomisk inntrykk av betydning

— Vår forskning viser at kun 1 av 200 oppstartsbedrifter vil skape et økonomisk inntrykk av betydning, mens effekten av å utløse innovasjonspotensialet som ligger i etablerte bedrifter er vesentlig større, forteller Maarten Oonk fra Deloitte Center for the Edge Europe.

Kunnskapssenteret har som formål å hjelpe ledere med å forstå og nyttiggjøre muligheter som oppstår gjennom nye forretningsmodeller og ny teknologi.

Lån og støtte til gründere har få positive effekter

I 2015 brukte Innovasjon Norge 1,5 milliarder kroner på direkte støtte og lån til gründere, til tross for at rapporter fra Statistisk sentralbyrå og Menon Analyse viser at disse ordningene har få positive effekter. Til sammenlikning har Nederland, som lenge har hevdet seg i internasjonale innovasjonsrangeringer, lite direkte offentlig støtte til bedrifters forskning og utvikling, men gir i stedet mye indirekte støtte gjennom skattefradrag for forskning og utvikling.

– For nye bedrifter gir nettverk, tilgang til ressurser, plattformer for å lansering og salg større hjelp enn økonomiske tilskudd, sier Oonk.

Han mener tilskudd til og med hemmer kreativiteten, da prosessen med å lete etter eksterne kilder for finansiering kan resultere i uventede fordeler.

Nye arbeidsplasser skapes i bedrifter som allerede eksisterer

Professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskole har tidligere anslått at 85-90 prosent av alle nye arbeidsplasser er skapt i bedrifter som allerede eksisterer. Vil innovasjon skje her, eller komme fra nye selskaper?

—I en digital tidsalder fristilles skalering av vekst fra tradisjonell arbeidsplasser, uavhengig av alderen på bedriftene de befinner seg i, svarer Oonk.

– Forretningsmodeller som bygger på digitale ressurser muliggjør en nærmest ubegrenset masseproduksjon uten tilsvarende økning av fysiske ressurser som mennesker, maskiner og kontorer. Men en må ikke se bort fra at IT og digitale forretningsmodeller har skapt en rekke arbeidsplasser i årenes løp, sier Oonk.

Maarten Oonk - Center for the Edge
Maarten Oonk - Center for the Edge Europe
Var denne siden nyttig?