Deloitte på innsiden

Forretningsområder

Deloitte er en av verdens største leverandører av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester. Deloitte er organisert i fem virksomhetsområder.

Deloitte Advokatfirma AS

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med i overkant av 240 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt forretningsjus.

Deloitte har i den senere tiden vunnet anerkjennelse i ulike bransjekåringer for sin kompetanse både individuelt og som advokatfirma. Deloitte ble kåret til Tax Firm of the Year in Norway av International Tax Review. Internasjonalt er vi tilknyttet Deloitte Global Tax & Legal Network, et av verdens største nettverk av advokatfirmaer.

Leder for Deloitte Advokatfrima er Rolf Saastad.

Audit & Assurance

Deloitte er et ledende revisjonsselskap, både i Norge og internasjonalt. Vi ser på revisjon som et viktig samfunnsoppdrag som sikrer tillit til finansiell rapportering og bidrar til et effektivt og velfungerende næringsliv. Deloitte utfører revisjon for en rekke klienter av alle størrelser og i ulike bransjer og sektorer.

Vår Advisory-enhet kan bidra med rådgivning innen områder som risiko- og foretaksstyring, IFRS-rapportering, regnskap og finansiell rapportering og en rekke andre fagområder. Disse prosjektene gjennomføres med egne team, eller i samarbeid med spisskompetanse fra andre forretningsområder der det er nødvendig.

Audit & Assurance i Norge har 558 ansatte.

Leder for Audit & Assurance er Jørn Borchgrevink.

Consulting

Deloitte tilbyr konsulenttjenester til offentlige virksomheter, alle typer bedrifter i det nasjonale markedet og til store, internasjonale selskaper. Vi hjelper bedrifter med å utvikle og endre strategier, prosesser, informasjonsteknologi og medarbeidere. Gjennom en fleksibel og samarbeidsorientert arbeidsstil sikrer vi overføring av kunnskaper og ferdigheter.

Våre konsulenter bistår klienter med å utvikle sine virksomheter og vi bidrar til at våre kunder bygger robuste og tilpasningsdyktige organisasjoner som takler endringer og uforutsigbarhet.

Konsulentvirksomheten i Norge har 402 ansatte, og globalt har Consulting over 30 000 ansatte.

Leder for Consulting er Cecilia Flatum.

Risk Advisory

Risk Advisory tilbyr rådgivningstjenester innenfor styring og kontroll, internrevisjon, samfunnsansvar, risikostyring og informasjonssikkerhet til alle typer virksomheter innenfor offentlig og privat sektor. Dette omfatter blant annet evalueringer, granskninger, utvikling av styringsdokumenter, bygging av styringssystemer, kvalitetssystemer, antikorrupsjonssystemer, risikogjennomganger, informasjonssikkerhet, IT revisjon, kontrakts- og leverandørrevisjon, forvaltningsrevisjon, lisensrevisjon , vurdering av samfunnsansvar i leverandørkjeden, utvikling av etiske retningslinjer og dilemmatrening.  Vi hjelper våre kunder med å bevare og skape verdier gjennom relevante, nyskapende, og risikofokuserte tjenester skreddersydd for prioriterte bransjer og segmenter.

Deloitte er rangert som det globalt ledende miljøet innenfor informasjonssikkerhet og risikostyring med over 18.000 ansatte. I Norge består gruppen av 95 personer.

Leder for Risk Advisory er Endre Fosen.

Financial Advisory

Financial Advisory bistår bedrifter og eiere ved kjøp, salg, fusjon og omstrukturering av virksomhet. 

Noen av områdene vi opererer i er M&A Transaksjons- og forhandlingsbistand, restrukturering og kapitalstruktur, verdsettelse, finansiell analyse og modellering, investeringer og infrastruktur og Transaction Services.

Globalt har Financial Advisory omtrent 10 000 ansatte. I Norge består gruppen av 61 personer.

Leder for Financial Advisory er Jonathan Farnell.

Var denne siden nyttig?