Om oss

GovLab – Innovasjon i offentlig sektor

Gjennom GovLab initiativet bistår Deloitte offentlige virksomheter i deres arbeid med innovasjon rettet mot å løse noen av samfunnets største utfordringer.

I samarbeid med våre kunder, kombinerer vi tjenestedesign, strategi, samfunnsvitenskap og teknologi med våre globale erfaringer, og redefinerer offentlig sektor.

​Arbeid med innovasjon inkluderer blant annet utstrakt involvering av brukere, markedsanalyser, utvikling av innovasjonsstrategi, samt tilrettelegging for og organisering av innovasjonsaktiviteter.

Alle disse områdene tilbys gjennom vårt GovLab-initiativ og gjøres i samarbeid med våre andre ressurser fra blant annet Monitor Deloitte (strategienheten), Deloitte Digital, samt ressurser med spesialkompetanse på endringsledelse og gevinstrealisering.

​Deloitte tilbyr bistand innen alle delene av et innovasjonsløp; fra forståelse av viktige trender, utarbeidelse av innovasjonsstrategier og digitale strategier, oppbygging av interne innovasjonsorganisasjoner, samt gjennomføring av innovasjons- og pilotprosjekter.

Basert på omfattende forskning fra våre kolleger ved GovLab USA og Nederland, Doblin, Center for the Edge og vår egen erfaring, har vi identifisert fem byggesteiner som er viktige for å få til transformativ innovasjon i offentlig sektor.

  1. Bevissthet og forståelse hos øverste ledelse
  2. En klar og inspirerende innovasjonsstrategi
  3. Styring for transformativ innovasjon; uavhengig, rask og «On the edge» av organisasjonen
  4. Innovasjon ved bruk av design; en tilnærming til design med mennesket/brukeren i sentrum, til å bygge og skalere opp arbeid med innovasjon
  5. Mekanismer for å finansiere og tilrettelegge for innovasjon

​Vi erfarer stadig oftere at ledere i offentlig sektor ser ut over landegrensene når de skal hente idéer til hvordan de kan skape innovasjon i egen virksomhet. GovLab er derfor et tett samarbeid mellom Deloittes fagmiljøer innenfor offentlig sektor i flere land.

Var denne siden nyttig?