Social Progress Imperative

Pressemeldinger

Hvilke land vil bli hardest rammet av Covid-19?

En forskningsartikkel fra Social Progress Imperative

Hvilke land vil bli hardest rammet av Covid-19? Hvilke land vil bli minst rammet? Og hvem vil trenge mest støtte fra det internasjonale samfunnet for å takle epidemien? Ettersom Covid-19 er relativt nytt og data er mangelfull, er det vanskelig å si. Ved å se på dødeligheten til andre smittsomme sykdommer, vil denne forskningsartikkelen identifisere tre faktorer fra Social Progress Index som kan assosieres med ulike nivåer av motstandsdyktighet mot Covid-19 – Vann og hygiene – boforhold - helse og velvære.

Midt i den pågående globale pandemien har det blitt forsket på hvilken innsikt SPI kan bidra med i responsfasen

Ved hjelp av data fra 51 indikatorer på tvers av mer enn 200 land. Selv om SPI ikke direkte inkluderer Covid-19 tilfeller, blir dødsfall fra smittsomme sykdommer tatt i betraktning. Det vil si sykdommer forårsaket av bakterier eller virus som kan overføres direkte eller indirekte, fra en person til en annen. Forutsatt at faktorer som hemmer spredningen av andre smittsomme sykdommer også hemmer spredningen av Covid-19, kan Social Progress Index derfor gi innsikt i ulike lands motstandsdyktighet.

Generelt er fattigere land mindre motstandsdyktige. Vi opplever imidlertid at det er større variasjoner av motstandsdyktighet blant lav- til mellominntektsland som kan ha betydelige implikasjoner for omfanget av støtte landene vil trenge. Blant høy- og øvreinntekstland er det mindre variasjon, men det foreligger likevel betydelige uregelmessigheter.

Topp ti land som trolig vil bli minst rammet av Covid-19

1. Sveits
2. Singapore
3. Japan
4. Frankrike
5. Norge
6. Island
7. Korea
8. Nederland
9. Østerrike
10. Sverige

Utforsk videre på www.socialprogress.org

Social Progress Insights for Covid-19 challenges

Les rapporten her
Var denne siden nyttig?