Artikkel

Impact Report 2020

En gang i året publiserer vi en rapport som forteller litt om hvilke bidrag Deloitte har levert i det siste forretningsåret.

Vi er 1500 medarbeidere på mer enn 20 kontorer rundt om i Norge. Hver dag bistår vi mange av de ledende offentlige og private virksomhetene i Norge og i de enkelte regionene. Vi utgjør en forskjell ved å utøve profesjonene våre, samtidig som vi utvikler og deler kunnskap.

Vi sørger for at ny kunnskap hele tiden tilflyter det norske samfunnet, og de mange store og små virksomhetene vi arbeider med. Vi har som mål å bli enda bedre til å skape et mangfold av ideer og tanker ved å speile samfunnet på tvers av kjønn, alder, kultur, etnisitet, legning og funksjonsevne.

Samtidig er vi en aktiv bidragsyter til samfunnet og til samfunnsdebatten. Sammen med kundene våre fortsetter vi arbeidet for et bærekraftig samfunn, der vi ser mulighetene i det grønne skiftet og bidrar til å finne svarene på klimautfordringene.

Det er summen av dette som er Impact that Matters.

Les rapporten her

Impact Report 2020

Les rapporten

her
Var denne siden nyttig?