Om oss

Kompetanse kjenner ingen grenser

Deloitte er hovedsamarbeidspartneren til Leger Uten Grenser. Utover et økonomisk bidrag bygger det strategiske og langsiktige samarbeidet på gjensidig kompetanseutveksling, innovasjon og engasjement blant ansatte.

Kjernen i både Leger Uten Grenser sitt arbeid og Deloittes virksomhet er kompetanse. Leveranse av tjenester til Leger Uten Grenser der vi tar i bruk vår kompetanse er derfor et viktig bidrag i samarbeidet, og gjør oss i stand til å utøve vår rolle som samfunnsansvarlig partner på en høyst relevant måte. Sammen definerer vi egnede prosjekter som skal bidra til effektivitet og innovasjon i hvordan Leger Uten Grenser utfører sine humanitære oppdrag.

Caseeksempler fra samarbeidet med Leger Uten Grenser

​Nordisk samarbeidsprosjekt

​I 2016 jobbet vi med et nordisk samarbeidsprosjekt for Leger Uten Grenser for å styrke deres næringslivsarbeid på tvers av landegrenser. Relasjoner til næringslivet er spesielt viktig for Leger Uten Grenser, da de er avhengig av støtte fra det private for å drifte sitt arbeid.

​Over en periode på seks måneder høsten 2016 jobbet konsulenter fra Norge og Danmark sammen for å forstå hvordan Leger Uten Grenser arbeidet med næringslivssamarbeid i Norge og Danmark, for deretter å kartlegge forbedringspotensial. Prosjektet resulterte i en ny nordisk «partnerreise» til bruk i arbeidet med næringslivssamarbeid, som gir Leger uten Grenser mulighet til å dra større nytte av samarbeidene de har med næringslivet.

 

​Effektivisering av mentorprogram

​I løpet av 2016 og 2017 har et team fra Deloitte Digital bistått Leger Uten Grenser i å effektivisere sitt internasjonale mentorprogram. Tidligere var prosessene i mentorprogrammet manuelle, og administrasjonen ble utført av én ansatt hos Leger Uten Grenser. Som følge av økende interesse for mentorprogrammet var det nødvendig å finne løsninger for hvordan Leger Uten Grenser kunne drive programmet effektivt med et helt team i bakhånd, samhandle bedre og tilby bedre informasjon til sine mentorer og feltarbeidere.

​Deloitte Digital bidro med å sette opp en spesialtilpasset løsning via Salesforce for å kunne effektivisere mentorprogrammet. Nå jobber mentorteamet i Leger Uten Grenser med mennesker, kommunikasjon og prosesser med støtte fra Salesforce. Dette har muliggjort økt rekruttering av feltarbeidere til mentorprogrammet, som igjen fører til at Leger Uten Grenser kan hjelpe flere i det viktige arbeidet de gjør ute i feltet.

 

​Summer internship prosjekt

​Ved flere anledninger har Deloittes summer interns arbeidet med prosjekter for Leger Uten Grenser. Disse prosjektene har vart over en periode på seks uker, der Leger Uten Grenser har mottatt en sluttpresentasjon med konklusjoner og anbefalinger.

​Et eksempel på et prosjekt er arbeidet som ble gjort med prioritering av innhold på nettsiden til Leger Uten Grenser i Norge. Arbeidet var rettet mot å kartlegge brukeroppgavene som ønskes løst på nettsidene til Leger Uten Grenser, og se etter forbedringsmuligheter knyttet til disse oppgavene.

I et tett samarbeid med en arbeidsgruppe hos Leger Uten Grenser ble det lagt frem konkrete anbefalinger til prioritering av innhold, design og funksjonalitet på nettsiden. Disse anbefalingene er i stor grad implementert på nettsidene i dag. Endringene har både bidratt til forenklet informasjonsinnhenting og gjort muligheten for å donere penger mer tilgjengelig på nettsidene.

 

​Deloitte løper for Leger Uten Grenser på Holmenkollstafetten

​Siden 2016 har Deloitte-ansatte løpt Holmenkollstafetten for Leger Uten Grenser. De siste årene har opp mot 200 Deloitte-ansatte deltatt, og interessen er økende. Stafetten er en mulighet til å rette oppmerksomheten mot vår samarbeidspartner Leger Uten Grenser, og det viktige arbeidet de gjør. Deloitte støtter Leger Uten Grenser med 100 kroner per løper.

Ved 200 løpere betyr denne økonomiske støtten i praksis at Leger Uten Grenser får muligheten til å gi livreddende meslingvaksiner til 12 675 barn, redde livet til 7 085 barn rammet av malaria eller gi poliovaksiner til 22 717 barn.

​Tradisjonen fortsetter, og det kan forventes å se nærmere 200 løpeglade Deloittere løpe for Leger Uten Grenser også i 2018.

 

​Deloitte støtter feltsykehus

​Siden inngåelse av det strategiske samarbeidet med Leger Uten Grenser i 2013, har Deloittes økonomiske bidrag til Leger Uten Grenser gått til å støtte et prosjekt som er spesielt viktig for Leger Uten Grenser i det aktuelle året. I 2013 støttet Deloitte et feltsykehus på Haiti, og i 2014 gikk støtten til det kirurgiske traumesykehuset i Kunduz i den nordlige delen av Afghanistan – som dessverre senere har blitt ødelagt av bombeangrep.

I 2015 ble støtten rettet mot å hjelpe mennesker på flukt i Den sentralafrikanske republikk, mens det i 2016 gikk til mennesker på flukt, både i Middelhavet og andre steder i verden. I 2017 gikk bidraget til arbeid med den humanitære krisen i Nigeria, som fortsetter å eskalere på grunn av konflikten mellom Boko Haram og det Nigerianske militæret.

Var denne siden nyttig?