Kronikk - Singularity University

Perspektiv

Singularity: en verdifull katalysator

Kronikk

Ledere som velger å ikke møte de utfordringene som kommer med nye teknologier, kan ende opp med å betale en langt høyere pris enn seminarutgiftene fra Singularity University, skriver Daniel Sunde-Hansen i Deloitte.

Kronikken sto først på trykk i Dagens Næringsliv den 17.04.17

«Er Singularity University verdens redning eller heksebrygg på høyt nivå», spør Eva Grinde i en kommentar i DN 9. mars. Jeg er enig med Grinde i at markedsføringen av tenketanken er svulstig, og Singularity Universitys ledere vet å ta seg betalt. Men etter min mening kan de tilføre organisasjoner verdi. Singularity University kan inspirere til revolusjonerende nyskaping. Men rammeverket for handling eller konkrete løsninger må organisasjonene finne andre steder.

Ny teknologi endrer verden i økende tempo.

Få har formidlet dette budskapet bedre enn Singularity Universitys toppledere, i første rekke dr. Peter Diamandis og Salim Ismail. Disse foredragsholderne er serieentreprenører, bestselgende forfattere og, etter min mening, svært gode formidlere. Deloitte har ved en rekke anledninger benyttet disse foredragsholderne for å bevisstgjøre og engasjere ledere, og inngikk partnerskap med tenketanken for fire år siden.

I tillegg til å inspirere ledere, har Singularity University inspirert andre foredragsholdere, både i budskap, form og innhold.

Her til lands hører seminardeltakere stadig oftere uttrykket som tenketanken bruker for å forklare eksponentiell vekst: "30 lineære skritt kan ta deg gjennom et rom. 30 eksponentielle skritt tar deg 26 ganger rundt jordkloden".

Jeg hørte nylig Isabelle Ringnes, den nyfrelste teknologientusiasten Grinde trekker frem, bruke denne og liknende beskrivelser i et av sine foredrag. Men etter min mening er Silvija Seres et bedre eksempel på en norsk foredragsholder som lykkes med å formidle innhold som er typisk for Singularity University. Med profesjonell troverdighet setter hun den teknologiske utviklingen i sammenheng med samfunn og næringsliv.

Problemet er ikke at ledere i norsk næringsliv ikke forstår en matematisk funksjon, men at så mange ikke tar inn over seg hvordan digitale teknologiers eksponentielle vekst vil påvirke organisasjonen.

Selv om bedriften går bedre enn noensinne, kan plattformen den står på stå i brann. Singularity Universitys fremste oppgave er å få ledere til å innse dette.

Populariteten til foredrag om eksponentielle teknologier gjør at foredragsholderne må fornye seg stadig oftere, og dette gjelder også for Singularity University.

For hver gang jeg ser den samme presentasjonen om eksponentielle endringer, reduseres effekten den har på meg - i eksponentiell grad.

Nylig deltok en spansk kollega på det omtalte ti ukers-kurset til Singularity University. Han mener tenketanken i for stor grad legger vekt på fremtiden slik de ser den etter 2030, badet i overflod som følge av ny teknologi. Endringsområdene tenketanken vektlegger - automatisering, energiøkonomi og bioteknologi - påvirker oss i økende grad allerede nå. For mange vil det nok være mer håndgripelig om oppmerksomheten rettes mot hvordan vi skal navigere innenfor disse endringsområdene de neste ti årene.

John Seely Brown, som arbeidet i Xerox PARC i tyve år, ti av dem som daglig leder, har sammen med John Hagel grunnlagt Deloitte Center for the Edge, et forskningssenter innen ledelse og innovasjon. Brown påpeker at Singularity University har gjort mange ledere i stand til å se endringene som ny teknologi fører til, men legger til at denne innsikten ikke nødvendigvis fører til nyskaping. Den kan føre til fornektelse ("dette gjelder ikke oss"), eller frykt for endring, noe som vil virke hemmende for innovasjon, men med riktig oppfølging kan det bli en god katalysator for innovasjon. 

Eva Grinde reagerer på markedsføringen og den høye prisingen av innholdet fra Singularity University.

Kunnskap er dyrt, og mange i næringslivet er sultne på å forstå endringene som kommer.

Det er et sunnhetstegn om bedrifter henter inn nye perspektiver utenfor egen organisasjon. Hvis ikke står organisasjonen i fare for å bli et ekkokammer av selvbekreftelse, og trusler og muligheter vil først bli gjenkjent når det er for sent. Ledere som velger å ikke møte de utfordringene som kommer med nye teknologier, kan ende opp med å betale en langt høyere pris enn seminarutgiftene fra Singularity University.

Les mer om innovasjon, strategi og digitale tjenester på våre sider for Center for the Edge

Var denne siden nyttig?