Perspektiv

Kvotering – av den beste

Kronikk

Daglig leder i Deloitte Norge, Aase Aamdal Lundgaard, skriver om kjønnskvotering av lederroller.

Spørsmål om kvinners representasjon i ledergrupper dukker stadig opp i samfunnsdebatten. Nå sist da flere større mediekonsern ble kritisert for manglende kvinnerepresentasjon og «gutta-boys»-kultur. Virksomhetene og headhunterne responderer gjerne med at jo da, de arbeider hardt med å bedre kjønnsbalansen, men det tar dessverre tid og det er få kvinnelige kandidater. De må jo velge den beste og vil ikke kvotere inn kvinner.

Så dessverre, den beste var en mann, igjen.

Hørt maken til sludder?

Hvordan vet vi egentlig hvem som er den beste? Lederutvelgelse er ingen eksakt vitenskap akkurat, det er ikke slik at man regner sammen diverse objektive forhold om en kandidat og vips, så får man svar på hvem som er «den beste».

Nei, lederutvelgelse er utøvelse av masse skjønn, vurdering av kompetanse og ikke minst erfaring opp mot på forhånd definerte kriterier som ikke er mulig å måle objektivt.

Headhunterne får de svarene de spør om. Ord som ambisiøs, målorientert, konkurranseinstinkt og handlekraft brukes ofte i stillingsbeskrivelser som vurderer egenskaper for dyktige ledere. Langt sjeldnere ser vi ord som ansvarlighet, tilrettelegge, støtte, lytte, lære. Dette er egenskaper som kanskje kvinner i større grad kan identifisere seg med.

Kanskje beskriver disse ordene også bedre egenskapene for en moderne leder?

En ting til: Den beste, er det den som er individuelt den beste, eller er det den som er best for helheten i virksomheten, ikke minst sett i sammenheng med resten av lederteamet? Er den beste nye lederen hun som utfyller teamet på en god måte og tilfører nye og kanskje overraskende perspektiver, eller er det den som er den beste individualisten?

Her kommer spørsmålet mitt om kvotering inn, jeg vil gjerne avskaffe ordet. Lederutvelgelse handler ikke om å kvotere enkeltpersoner, men å finne den personen som er best for helheten. Når ledelsen for en virksomhet består av hvite middelaldrende menn, vil kanskje det beste være å få inn en kvalifisert kvinne.

Det er ikke kvotering, det er evne til å se en større helhet.

Publisert på DN.no den 22.11.2017: https://www.dn.no/meninger/2017/11/22/2051/Innlegg/kvotering-av-den-beste

 

Var denne siden nyttig?