brexit, london

Artikkel

Lord Mayor of London: Vi forblir finansmetropol også etter Brexit  

Om snaue ti måneder forlater Storbritannia EU. Norsk næringsliv er bekymret for konsekvensene av at Norge mister sin viktigste allierte på innsiden av unionen.

Det er hektiske dager for Charles Bowman, borgermesteren i London City. Den siste tiden har han reist til 29 forskjellige land for å bygge tillitt og for å fortelle om Londons fremtid etter Brexit. 16. mai besøkte Bowman Deloittehuset i Oslo for å snakke om byens fremtid som finansmetropol.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, og Tore Myhre, direktør i internasjonal avdeling i NHO, var også til stede for å diskutere teamet med Bowman etter hans innledende tale.  

Myhre påpeker at det har vært mye usikkerhet forbundet med hva som skjer for norsk næringsliv etter at Storbritannia er ute av EU, og at det er viktig for Norge å høre London sitt perspektiv på fremtiden.

– Norge mister nå sin viktigste allierte på innsiden av EU-alliansen. Usikkerheten rundt hvordan Brexit kommer til å forgå er stor, sier Myhre.

Bowman understreker at det ikke er grunn til bekymring, og at London kommer til å forbli finansmetropol også etter Brexit. Han forsikrer samtidig om at Storbritannia ikke kommer til å bli noe skatteparadis.

– Våre kvaliteter er ikke lett å kopiere. Hvis noen kunne, ville de gjort det. Men det har ikke skjedd, påpeker Bowman.

Han understreker samtidig at selv om han mener London kommer til å beholde sin viktige posisjon langt inn i fremtiden, er det viktig å sikre gode forbindelser med EU.

Norge er avhengige av funksjonelle finansmarkeder i London

Storbritannia og London har tradisjonelt sett vært en viktig alliert for Norge – både militært og i handel.

- 21 prosent av all eksport fra Norge går til Storbritannia, og mye av Oljefondet er investert i London. Det gjør at Norge er helt avhengig av funksjonelle finansmarkeder i Storbritannia for å finansiere dette, forteller Kreutzer.

Joakim Marstrander fra Deloitte Advokatfirma er enig. Ifølge Marstrander liker næringslivet gode markedstilganger og rammebetingelser.

- Dersom Storbritannia ikke lengre vil være en del av EUs indre marked, må det kompenseres for med bedre rammebetingelser, sier Marstrander.

Han legger til at tilgjengeligheten til London har vært et viktig fortrinn for byen og at norske næringsdrivende enkelt har kunne reise frem og tilbake på bare en dag.

- En av de mer praktiske ulempene for næringsdrivende generelt vil kunne være innføring av visumplikt og påfølgende lange passkøer på hovedflyplassene. Da kan det kan bli fristende å heller legge møtene til Frankfurt eller Paris, sier han.

Det vanskeligste nå er den manglende uforutsigbarheten, mener Kreutzer.

– Storbritannia har vært en sterk forkjemper for frie og åpne markeder. Mye likt det vi ønsker i Norge. Derfor er det viktig at Norge og Storbritannia fortsetter samarbeidet i fremtiden.

– Det vanskeligste nå er manglende forutsigbarhet. Det er stressende for næringslivet og investorene. Derfor gjelder det å få på plass en løsning for forholdet til EU snarest mulig.

Var denne siden nyttig?