Unge arbeidstakere stiller nye krav

Artikkel

Unge arbeidstakere stiller nye krav

- Halvparten er på vei ut av døren for å finne en annen jobb

– Vi står i fare for å miste en generasjons lojalitet og engasjement, sier Aase Aamdal Lundgaard, managing partner i Deloitte.

– Arbeidsgivere må tenke nytt på hvordan vi vinner lojaliteten og engasjementet til millenniumgenerasjonen. Det er et tankekors at halvparten av generasjonen er på vei ut av døren for å finne en annen jobb, sier Aamdal Lundgaard.

Deloittes globale undersøkelse av millennials viser blant annet at:

  • To tredeler av millenniumsgenerasjonen vil forlate sin arbeidsgiver innen fem år. (de som er født etter 1982 defineres som millennials).
  • Denne gruppens lojalitet til arbeidsgiver er koblet sammen med egne verdier, utviklingsmuligheter, fleksibilitet på arbeidsplassen, og at bedriften har et overordnet mål utover kun egen fortjeneste.
  • Personlige verdier er svært viktig for millenniumgenerasjonens karrierevalg; 56 prosent vil ikke vurdere arbeidsgivere som bryter med deres eget verdigrunnlag og 49 prosent har avvist oppgaver som strider mot egne verdier eller etikk.

Av 7700 spurte millennials ønsker 44 prosent å forlate sine nåværende arbeidsgivere de neste to årene. Tallet øker til 66 prosent når perioden forlenges til 2020.

To tredeler av millenniumsgenerasjonen vil forlate sin arbeidsgiver innen fem år
To tredeler av millenniumsgenerasjonen vil forlate sin arbeidsgiver innen fem år

Manglende utvikling av egne lederegenskaper og følelsen av å bli oversett er noe av årsaken til at så mange ønsker å bytte jobb. Et større problem er opplevelsen av manglende balanse mellom arbeid og fritid og et ønske om større fleksibilitet. Når det er store forskjeller mellom bedriftens verdier og egne verdier blir denne generasjonen ikke lenge hos sin arbeidsgiver. Millennials ser ut til å bli ledet av sterke verdier på alle stadier av sin karriere. Det er tydelig i hvilke arbeidsgivere de velger å jobbe for, hvilke oppgaver de er villige til å påta seg og det gjennomsyrer også beslutningene de tar.

– Med millenniumgenerasjonen i lederstolen vil vi få ledere som er langt mer verdiorienterte enn sine forgjengere. Millennialsene er mer selvstendige og vil sette personlige verdier foran organisatoriske mål. Det betyr at vi kan få en dramatisk endring på hvordan bedriftene ledes i fremtiden. Jeg er sikker på at det vil bli en positiv endring, sier Aase Aamdal Lundgaard.

De uttrykker et positivt syn på bedrifters rolle i samfunnet og de har myknet i sine negative oppfatninger av bedrifters etikk i forhold til tidligere undersøkelser. Millenniumgenerasjonen ønsker fortsatt at bedrifter skal fokusere mer på mennesker (ansatte, kunder og samfunn), og mindre på egen fortjeneste.

– De som er født etter 1982 legger stor vekt på formålet bedriften har utover å oppnå økonomisk suksess. Og de er tro mot egne verdier og muligheter for faglig utvikling. Ledere må vise at de setter pris på disse prioriteringene, for ikke å miste en stor andel av sine ansatte, sier Aamdal Lundgaard.

Millennials søker arbeidsgivere som har sammenfallende verdier som sine egne.
Millennials søker arbeidsgivere som har sammenfallende verdier som sine egne.

Disse unge søker arbeidsgivere som har sammenfallende verdier som sine egne. Syv av 10 opplever at deres personlige verdier er sammenfallende med arbeidsgiverens. I motsetning til manges oppfatning, fant undersøkelsen at millennials ikke er særlig påvirket av "buzz" rundt bestemte bedrifter eller arbeidsgivere.

Om undersøkelsen

Studien er utført av Deloitte Global på nesten 7700 millennials fra 29 land. Utvalget er millennials – født januar 1983 og nedover, de er "degree educated og fulltids-ansatt. 3/4 er ansatt i store organisasjoner (100+ ansatte). Over 3/4 jobber i privat sektor. Norge er ikke ett av de 29 landene som er  med i undersøkelsen. Undersøkelsen var i felt  4. september - 4 oktober 2015.

Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet?

Fremtidsstudien, gjennomført i 2013 og januar 2016, har spurt norske millennials om deres forventninger til næringslivet, spesielt innenfor områdene samfunnsansvar og innovasjon. Resultatet er en rapport som gir et inntrykk av hvilke forventninger næringslivet vil møte i fremtiden.

Om undersøkelsen

Norsk millennials undersøkelse:

Gjennomført av Norstat i 2013 og januar 2016. 500 respondenter på web. Merk at Norstat bruker en fast aldersinndeling (under 30 år) og (30 - 39 år) men vi har i utvalget bare brukt data fra millennials hvor den yngste respondenten var 19 år og den eldste 31 år. Alle fylker er representert og det er ikke satt noen krav til utdanning eller hvor i arbeidsmarkedet man er tilknyttet i denne undersøkelsen. 

De som frivillig velger å være løsere tilknyttet arbeidsmarkedet

Les mer om Aase Aamdals betraktninger om de som frivillig ønsker en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet her.

- Innen frilanskategorien er det flere grupper. Dessverre har holdningene til ikke å være fast ansatt ikke utviklet seg i takt med kompetansen denne gruppen faktisk har å tilby kundene sine. Om vi kaller dem konsulenter, eksperter, digitale nomader eller «diva-frilansere», så sitter de på unik kompetanse og erfaring, og har ofte flere oppdrag enn tid. De høster oppdrag i kjølvannet av markedets behov for hyperspesialisering og den globale jakten på de beste talentene. Det særnorske arbeidsmarkedet gjør at færre naturlig vil velge denne arbeidsformen, men de som har arbeid å tilby, har oppdaget det globale markedet av kompetanse.

- Aase Aamdal Lundgaard

I denne rapporten har Deloitte spurt personer somer 34 år eller yngre om deres forventninger til næringslivet, spesielt innenfor områdene samfunnsansvar og innovasjon.
Var denne siden nyttig?