Perspektiv

Må motstå teknologiske fristelser

Kronikk

Unngå innovasjonsforlis, motstå teknologifristelser. For dersom teknologien blir et mål i seg selv, kan resultatet bli nyskapning som ingen trenger.

Oppstartsbedrifter truer veletablerte selskaper, og stadig flere ledere ser behovet for å gjøre egen organisasjon mer innovativ. Utforskning av nye teknologier kan virke som et logisk første steg. Et oppdrag om å innovere innebærer usikkerhet og press, og ny teknologi gir håp om innsikt og inspirasjon.

Ledere etterlyser gjerne nyskapning som baserer seg på dagens teknologiske fyrtårn, som kunstig intelligens, kunstig eller forbedret virkelighet, tingenes internett og blokkjeder. I andre tilfeller velger de som har fått innovasjonsoppdraget å ta utgangspunkt i trendy teknologi. Det gir opplevelsen av å være på rett spor, og kan tiltrekke positiv oppmerksomhet fra ledelsen – for en stund.

Har svaret, mangler spørsmålet

Det første problemet med å la innovasjonsprosesser ta utgangspunkt i teknologi er at det begrenser innovasjon til å omhandle produkter, tjenester eller interne prosesser. Organisering, samarbeidspartnere og forretningsmodell er viktige områder for innovasjon som ikke trenger å involvere teknologi. Det samme gjelder distribusjonskanaler, markedsføring og kundeopplevelse.

Teknologi kan føre til at komplekse utfordringer som krever organisatoriske endringer behandles som tekniske utfordringer.

Det andre problemet er at valget om å ta utgangspunkt i en bestemt teknologi ofte gir et forhastet sprang til løsningsfasen. Å finne utfordringene som teknologien skal løse er en krevende oppgave i seg selv, som gjør det mindre ønskelig å vurdere andre løsninger. Vi har en tendens til å søke etter det som bekrefter våre teorier, og overser det som peker i andre retninger.

Vektlegging av teknologi gir inspirasjon til smarte løsninger på problemer som ikke finnes.

Forstå problemet som skal løses

Clayton Christensen introduserte begrepet «disruptiv innovasjon» for tyve år siden. Harvard-professoren har siden forsøkt å forstå hvorfor så mange organisasjoner mislykkes med innovasjon, og mener nå å ha funnet svaret: De fokuserer på produkter, tjenester og kundesegmenter, men overser målet som kunden ønsker å oppnå.

For å lykkes med innovasjon må de først undersøke hvilken oppgave kunden forsøker å løse. Deretter må de forstå konteksten oppgaven oppstår i, og betingelsene som får kunden til å benytte deres produkt eller tjeneste for å løse oppgaven.

Muligheten til kunnskap om fremtiden blir gjerne fremstilt som det mest forlokkende man kan tenke seg. I Homers episke dikt Odysseen lovet sirenene å fortelle om fremtiden til alle ting. Odyssevs var advart mot å følge sirenene, fordi det ville få katastrofale følger. For å unngå å la seg forlede beordret han mannskapet til å tette ørene og binde ham til masten. Som Odyssevs er vi omgitt av sirener som lokker oss på feil kurs.

Det er lett å forledes til å tro at veien til nyskapning ligger i skyen, i store mengder kvantifiserbare data eller i alternative virkeligheter. Men veien ligger rett foran oss, i utfordringene kundene står overfor.

Den smale sti til nyskaping

Oppstartsbedriftenes fremste fordel er ikke at de tar i bruk ny teknologi, men at de står fritt til å ta utgangspunkt i kundens utfordring og prøve seg frem til gode løsninger. Veletablerte selskaper har samtidig fordeler som oppstartsbedrifter drømmer om, som enkel tilgang til kunnskap, ekspertise, sterke merkevarer og nettverk av kunder og samarbeidspartnere.

Etablerte organisasjoner som lykkes med banebrytende nyskapning har et enormt fortrinn, men å tilrettelegge for innovasjon er en kompleks utfordring som ikke kan løses med teknologi alene.

Det er viktig å forstå mulighetene som ligger i ny teknologi, også for å forstå forhold som påvirker kundens utfordringer. Ledere bør tilrettelegge for at de ansatte kan oppnå en god forståelse av endringene som nye teknologier medfører. Og de må gi ansatte med utforskertrang handlingsrom til å prøve ut nye tilnærminger og teknologier.

I likhet med Odyssevs må ledere forplikte seg til kursen og skjerme utforskerne fra påvirkninger som fører dem på villspor.

Å ta utgangspunkt i teknologi kan virke som en snarvei til suksess, men kan være ødeleggende for det man i stedet burde utforske: Forståelsen av problemet som skal løses.

Kronikken sto først på trykk i Dagens Næringsliv den 29.12.17: https://www.dn.no/meninger/2017/12/28/2052/Teknologi/ma-motsta-teknologiske-fristelser

Daniel Sunde-Hansen, leder av innovasjonsarbeidet i Deloitte Norge
Var denne siden nyttig?