Artikkel

Norge blir et mer inkluderende land – til tross for negativ trend på verdensbasis

Levekårsundersøkelsen Social Progress Index 2018 fra Deloitte og Social Progress Imperative viser at Norge skiller seg positivt ut ved å bli et mer inkluderende samfunn.

Spesielt på aksept av homofile og lesbiske går Norge kraftig frem – hele 22 prosent siden 2014. Økt inkluderer sikrer Norge førsteplassen i undersøkelsen, foran Island og Sveits.

Arbeid med inkludering nytter

Daglig leder i Deloitte Norge, Aase Aamdal Lundgaard, er svært glad for en fremgang på 22 prosent på aksept av homofile og lesbiske i Norge siden 2014.

– Inkludering i arbeidslivet er helt sentralt for å få slutt på diskriminering av homofile og lesbiske.

Næringslivet har samlet seg rundt dette arbeidet og selv om mye gjenstår opplever vi at initiativer som LGBT+ bidrar positivt. Dette arbeidet er Deloitte svært glade for å være en del av. Arbeidslivet er allikevel en liten del av det totale bildet, og det er derfor svært viktig at inkludering skjer på alle samfunnsarenaer, sier Lundgaard.

– Inkludering handler om å skape tilhørighet og tillit, vise respekt, legge fordommer til side og være åpen, lytte til og være interessert i andre synsvinkler, og gi muligheter og rom for reell påvirkning. Først når du virkelig gjør det, har virksomheten fått til inkludering, fortsetter Lundgaard.

Undersøkelsen dekker 98 prosent av verdens befolkning

Social Progress Index er en årlig undersøkelse som kartlegger levekårene i en rekke land med 51 ulike indikatorer. Årets undersøkelse er den mest omfattende hittil, og dekker 146 land. Totalt tilsvarer det 98 prosent av verdens befolkning. 

Det er svært få poeng som skiller topp tre-plasseringene. Tett etterfulgt av Norge på førsteplass, kommer Island på andreplass, Sveits på tredjeplass, Danmark på fjerdeplass og Finland på femteplass. Sverige kommer på en ellevteplass i undersøkelsen. Social Progress Index omfatter områdene menneskelige basisbehov, grunnleggende velvære og muligheter.

Se full oversikt over Norges resultater i undersøkelsen.

Se full gjennomgang av undersøkelsen.

Se hele Social Progress Index 2018

Klikk her
Var denne siden nyttig?