norge faller på undersøkelse om levekår

Artikkel

Norge faller på global levekårsranking

Social Progress Index

Nesten halvparten av verdens unge lever i land med lav sosial vekst, ifølge en ny global levekårsranking.

Unge mennesker har mindre sannsynlighet enn eldre befolkningsgrupper for å ha tilgang på helsehjelp, rent vann, trygge forhold, frihet og toleranse, viser årets Social Progress Index (SPI), som rangerer 133 land og dekker 94 prosent av verdens befolkning i sin levekårsindeks.

Finland topper listen

Finland topper listen som det mest sosialt utviklede landet i verden, etterfulgt av Canada og Danmark. Den Sentralafrikanske Republikk, Afghanistan og Chad kommer dårligst ut i undersøkelsen. Den generelle fremgangen i verden er sterkest på ernæring og helsehjelp, og samtidig lavere på indikatorer som toleranse og inkludering. 

oversikt over land
Finland topper årets liste, mens vi finner den Sentralafrikanske Republikk, Afghanistan og Chad nederst.

Norge faller på listen

Norge er ikke lenger verdens beste land å bo i og har i år falt til en 7. plass, etter å ha toppet fjorårets ranking. Et høyt antall overvektige, høy selvmordsrate og høye boligpriser, er noen av faktorene som drar Norge ned i årets undersøkelse. Derimot topper Norge listen over land med god tilgang til informasjon og kommunikasjonsmidler, takket være det høye antallet mobilabonnementer og den høye andelen av befolkningen som bruker Internett (over 95 prosent). Landet topper i tillegg statistikken over de med tilgang på rent vann, elektrisitet og land med lav eller ingen politisk terror. 

– En bedrifts vellykkethet kan ikke alene måles ut fra bedriftsøkonomiske forhold

– SPI er en god veileder for næringslivet når de skal velge hvilke land de vil investere i, forteller daglig leder i Deloitte Norge, Aase Aamdal Lundgaard, og understreker viktigheten av inkluderende og bærekraftig vekst innen næringslivet:

– Et samfunn og en nasjons vellykkethet er så mye mer enn landets BNP, og en bedrifts vellykkethet kan ikke alene måles ut fra bedriftsøkonomiske forhold. For land og bedrifter gjelder det samme prinsippet: både sosiale og miljømessige forhold må inkluderes, sier Lundgaard.

rangering av land
Helhetsbilde over hvordan de forskjellige landene er rangert utifra sosial fremgang.

Hva er sosial fremgang?

Sosial fremgang defineres som et samfunns evne til å tilfredsstille grunnleggende behov hos borgerne, som å gi innbyggerne muligheter til å forbedre sine liv, og skape forutsetninger for at mennesker kan oppnå sitt fulle potensial.

Om Social Progress Index

Social Progress Index er et samarbeid mellom Social Progress Imperative, Harvard Business School og Massachusetts Institute of Technology (MIT), i tillegg til internasjonale organisasjoner som Skoll Foundation og Fundación Avina, Compartamos Banco og Deloitte.

Et lands BNP gir ikke et fullstendig bilde av menneskelig og sosial utvikling, eller viktige faktorer som tilgang til elektrisitet, helse, rett til eiendom og religiøs toleranse. Derfor måler SPI også sosiale og miljømessige konsekvenser. Komplette data er tilgjengelig på http://www.socialprogressimperative.org/data/spi.

Var denne siden nyttig?