Om oss

Norske teknologer bygger plattform for å mobilisere immune. Deloitte bidrar med stort pro-bono team.

På få uker har ideen om et register av immune hjelpere gått fra en løs tanke til den globale teknologidugnaden Wemunity - med Deloitte i førersetet.

Plattformen utvikles for at myndigheter og hjelpeorganisasjoner skal kunne registrere frivillige borgere som er friske etter en Covid-19 infeksjon. I løpet av få uker er antistoff-tester ventet å være godkjent for markedet. Hvis man kan konstatere immunitet, kan mennesker som er motstandsdyktige mot viruset utgjøre et smitteskjold og bidra til å ivareta viktige oppgaver i samfunnet.


- Borgere som er friske, og ikke smittebærere etter en corona-infeksjon, kan avlaste samfunnet med svært mange kritiske oppgaver. Og de kan også bidra til at vi skaper et smitteskjold for de som absolutt ikke bør få sykdommen, sier initiativtager Anders Waage Nilsen i den bergensbaserte startup-fabrikken New.

Etter at ideen ble lansert har en stor gruppe designere, teknologer og leger samlet krefter for å realisere den. Blant selskapene som bidrar er New, Deloitte, Netlife, Sanity og Heydays. Også folk fra plattformer som Nyby og Nabohjelp har støttet prosjektet. Teamet fra Deloitte består av UX-designere prosjektledere, strateger og ekspertise fra legal, helse og kommunikasjonsfeltet.

- Bakgrunnen for at vi bidrar med et stort pro-bono team, i et internasjonalt kollaborativt prosjekt der alt utvikles i open source metodikk, er fordi vi er overbevist om at etter denne krisen er dette en samarbeidsmodell som blir førende sier Karine Storaker Braaten og Svenn Erik Edal i Deloitte.

Målet er en plattform som kan tilpasses ulike nasjonale forhold, og ulike situasjoner. Løsningen vil være svært viktig i land med dårligere helsevesen enn Norge.

– Erfaringer fra virusepidemier som Ebola er at de som blir friske og immune kan gjøre en stor forskjell. Plattform vi bygger skal forenkler registreringen og sikrer godt samspill mellom sivilsamfunn og offentlige virksomheter, sier Waage Nilsen. 

Wemunity-teamet er opptatt av å ivareta personvernet. Immunitet er en helseopplysning som krever at alle brukerne har kontroll på hvordan deres data benyttes. Deloitte har satt på et eget juridisk team for å bistå i dette arbeidet og sikre at Wemunity følger prinsippet «privacy by design».

Utviklingen av immunitetstester pågår for fullt. Angela Rasmussen, Virolog fra Columbia University, påpeker at en infeksjon resulterer i beskyttende immunitet mot SARS-CoV2, i det minste på kort sikt, og at reinfeksjon forekommer svært sjeldent. (Kilde: The Scientist). 

– Det er i utgangspunktet trivielt å lage immunitetstester. Storskala testing vil være på markedet i løpet av kort tid, sier Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi ved Universitet i Oslo.

Målet til Wemunity er å gjøre informasjonen om hvem som er immune, og hvilke ressurser de kan bidra med, tilgjengelig så snart tester og kliniske definisjoner er etablert.

– Hvis vi raskest mulig klarer å sjekke folk ut av faresonen og inn i hjelpeapparatet kan det få stor betydning for håndteringen av pandemien, sier Waage Nilsen.

Ønsker du å bidra til at dette non-profit prosjektet klarer å levere en global tjeneste kan du gjøre det gjennom den pågående Spleis- aksjonen. Har du kunnskap du vil bidra med i prosjektet, registrer deg på wemunity.org

Var denne siden nyttig?