Artikkel

Deloitte og S-HUB med ny satsing på CFO og bærekraft

Deloitte og Sustainability Hub (S-HUB) avholdt 4. desember et seminar som en del av en større satsning på CFO-ens rolle i å sikre en bærekraftig forretningsvirksomhet. CFO-ene i Storebrand, Atea Norge, SAP Norge og Scatec Solar delte sine refleksjoner med de andre mange CFOene som deltok på seminaret

For at målene nedfelt i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål skal nås har privat næringsliv en essensiell rolle å spille. Parallelt ser man at bærekraft blir stadig viktigere for selskapers fremtidige strategi. Det er avgjørende at CFO-rollen, som en sentral beslutningstaker i private virksomheter, kommer tidlig på banen og selv er initiator av implementering av et bredere verdiansvar.

CFO-en som endringskatalysator

CFO-funksjonen spiller en nøkkelrolle for å integrere bærekraft i kjernen av forretningsvirksomheten, i alt fra strategi, mål og KPI-er, til investering, finansiering og rapportering. Det er avgjørende at CFO-er kommer tidlig på banen, eller selv er en pådriver for at virksomheten implementerer et bredt verdiansvar. Den utvidede CFO-funksjonen danner slik en bro mellom den mer tradisjonelle økonomisjefen til den moderne CFO-en.

Kloden vår skriker etter mennesker med dyp økonomisk kompetanse, endringsvilje og forståelse for hvordan ikke-finansielle og finansielle faktorer henger sammen. Den moderne CFO-en er i så måte en perfekt ledestjerne, som sammen med sin virksomhet kan bidra til å bevege verden i riktig retning.

Seminar om bærekraft og CFO-rollen

Onsdag 4. desember arrangerte Deloitte i samarbeid med S-HUB Norway et seminar som omhandlet CFO-ens rolle for å bidra til bærekraftig forretningsvirksomhet. Seminaret inngår en større satsning Deloitte har som går på å sette fokus på CFO-rollen og bærekraft. Seminaret gikk inn på ulike områder som er relevant for CFO-funksjonen for å kunne gripe ordentlig tak i bærekraftstema. CFO-ene i Storebrand, Atea, SAP Norge og Scatec Solar delte sine perspektiver og erfaringer på tema. Tema som hensiktsmessig organisatorisk plassering av bærekraftsfunksjonen, bærekraftsrapportering og en mer helhetlig integrert rapportering ble diskutert.

Nytt bærekraftsnettverk for CFO-en etableres i regi av Deloitte og S-HUB

Det er ikke en felles mal på hvordan CFO-er best bør forholde seg til bærekaft-tematikk i sin rolle. Deloitte og S-HUB opplever at det er et behov for en arena som muliggjør erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og læring som vil gjøre det enklere for CFO-en å ta de riktige grepene, lære av tidligere utfordringer og komme med helt konkrete løsninger til de enorme utfordringene som både private selskap og verden forøvrig står overfor.

Bærekraftig omstilling presenterer også en rekke muligheter, og det er et behov for kunnskap knyttet til hvordan CFO-en kan bidra til å utnytte de mange mulighetene som bærekraftig omstilling bringer med seg. Derfor lanserer nå Deloitte, i samarbeid med Sustainability Hub (S-HUB) et nytt bærekraftsnettverk for CFO-en. Mer informasjon og invitasjoner til nettverket sendes ut tidlig på nyåret. Meld din interesse for å delta i nettverket her.


 

Deloitte og S-HUBs bærekraftnettverk for CFO-er

Interessert i å høre mer om bærekraftnettverket til Deloitte og S-HUB?

Klikk her for å melde din interesse
Var denne siden nyttig?