Om boken Verdien av tillit

Perspektiv

Om boken

Verdien av tillit

Deloitte har stilt et spørsmål som er mer enn 5.000 år gammelt: Hva er verdien av tillit? Svaret er overraskende, fascinerende og oppsiktsvekkende

Har du tenkt over hvordan det vil være å leve i et samfunn uten tillit? Et samfunn der du ikke vet om drosjen kjører deg dit du har avtalt, der du ikke kan stole på at banken tar vare på pengene dine, eller der vi ikke vet om våre ledere forvalter fellesskapets ressurser på riktig måte?

Alle er avhengige av tillit. Enten det er snakk om en bedrift eller et idrettslag, en regjering eller et storting. Man må ha tillit fra sine innbyggere, sine eiere og långivere, sine kunder og leverandører og fra de ansatte. Uten tillit korrumperes samfunn og bedrifter.

Revisjon handler om å etablere tillit. I et spennende nybrottsarbeid har Professor Dr. Philos Øystein Kock Johansen gått gjennom revisjonens historie fra oldtid til i dag. Revisjonsvirksomhet viser seg å ha dypere røtter enn noen av oss har vært klar over. Hans arbeid har ført oss til kilder som tidligere ikke har vært undersøkt, og gir grunn for spennende og fascinerende konklusjoner om de viktigste byggesteinene i et samfunn.

Hvorfor en bok om revisjonens historie?

Intervju med Aase Lundgaard

Om boken

I «Verdien av tillit» kan du lese om revisjonens historie fra de tidligste tider, og frem til i dag. Boken er et resultat av et omfattende prosjekt som har pågått i flere år og avdekker at revisjonsbransjen hører hjemme blant de absolutt eldste yrkene.

Her presenterer vi revisjonens historie små øyeblikk gjennom tiden for å vise hvordan revisjonen som samfunnsoppdrag og dens rolle i det moderne samfunn har blitt til.

Hvorfor ble boken til?

I 2016 feiret Deloitte sitt 100 års jubileum i Norge. Det har gitt oss inspirasjon til å ta et tilbakeblikk på utviklingen av revisjonsprofesjonen. Hva var opprinnelsen for revisjon og hvor langt tilbake i tid kan vi finne spor av revisjon? Hva kan fortiden kanskje si oss om fremtiden?

I dagens debatt utfordres revisjonens rolle og betydning i samfunnet, og revisorer må finne sin rolle og sin betydning i et samfunn i stadig utvikling. Historien vil være til hjelp når revisjonsprofesjonen skal videreutvikles for å møte fremtidens behov og samfunnets forventninger.

Hvordan ble boken til?

I et omfattende forskningsarbeid har Professor, dr. philos, Øystein Kock Johansen oppsøkt historiske steder og gått gjennom gamle kilder, for å finne ut hva som er opprinnelsen til revisjon, og hvordan faget har utviklet seg frem til vår tid. Det han fant, viste seg å være en overraskende, spennende og fascinerende historie, som vi nå for aller første gang kan legge frem i boken «Verdien av Tillit». Han har avdekket historiske fakta som ikke har vært kjent for noen tidligere, og som forteller oss mye om hvordan vi utvikler dagens samfunn.

I en aktuell epilog i boken trekker Terje Nagell og Ingebret Grude Hisdal linjen fra de tidligste bysamfunnene i Mesopotamia for 5 000 år siden, inn i vår tid og videre inn i fremtiden. Hvordan skal vi forstå revisjon i dagens samfunn, og hva må revisorer gjøre for å løse samfunnsoppdraget også i fremtiden? Disse spørsmålene tas opp i bokens avslutningskapittel.

Om forfatteren

Øystein Kock Johansen

Arkeolog, historiker og forfatter

Øystein Einar Kock Johansen er en norsk arkeolog, religionshistoriker, økonomihistoriker, forfatter og ekspedisjonsdeltager. Som forfatter har han en bredde som speiler bakgrunnen hans, fra biografi om Thor Heyerdahl til et tre-binds verk om den økonomiske verdenshistorien.

Øystein Kock Johansen

Intervju med Øystein Kock Johansen

Forfatterne av bokens epilog om «vår tid»

Ingebret G. Hisdal

Partner i Deloitte

Ingebret Grude Hisdal (1949) er statsautorisert revisor fra 1977 og partner i Deloitte. Han har praksis som ansvarlig revisor og rådgiver, primært for børsnoterte virksomheter. Ingebret var daglig leder i Deloitte fra 1992 til 2011 og har hatt flere tillitsverv i Deloittes globale organisasjon, herunder styremedlem i perioden 1998 til 2002.

Terje Nagell

Tidligere partner i Deloitte

Terje Nagell (1948) er statsautorisert revisor og var partner i Deloitte fra 1984 til 2015. Han har praksis som ansvarlig revisor, rådgiver og sakkyndig. Han har hatt forskjellige lederstillinger innen Deloitte, herunder Reputation & Risk Leader med ansvar for Quality & Risk, Independence og Ethics. Terje var i en årrekke seniorforeleser ved Høyere Revisor Studie/Master i Regnskap og Revisjon på Norges Handelshøyskole.

Intervju med Ingebret G. Hisdal

Var denne siden nyttig?