Nyheter

Ny bok om omstillingens uforutsigbarhet

«Omstilling – den uforutsigbare gjennomføringsfasen» er nå å finne, rykende fersk i bokhandelen. Forfatterene av boken er Anne Cathrin Haueng i Deloitte og Inger Stensaker, professor i strategisk endring ved NHH.

– Boken gir noen nye perspektiver og erfaringer på hva som virkelig skjer i omstillingsprosesser. Det er alltid omstendigheter du ikke kan planlegge for, men du må være forberedt når disse hendelsenes inntreffer.

– Praktisk erfaring sammen med et sterkt faglig fundament har vært grunnlaget for at jeg kan skrive denne boken sammen med Inger G. Stensaker, forteller Anne Cathrin. Vi har tidligere jobbet sammen på NHH og i perioden etterpå har vi fulgt hverandres karrierer hvor Inger har delt sine forskningserfaringer og jeg mine praktiske erfaringer innen omstilling.

– Å skrive denne boken sammen har vært en måte å samle våre erfaringer på, og som vi håper kan gi verdifull innsikt for ledere i både privat og offentlig sektor.

Du kan ikke planlegge for den «perfekte» prosessen

Omstilling – Den uforutsigbare gjennomføringsfasen tar leseren med bak kulissene i store omstillinger og drøfter en rekke vanlige utfordringer ledere og medarbeidere møter når planlagte endringer skal iverksettes, samt hvordan disse kan håndteres.

Boken tar utgangspunkt i at du ikke kan planlegge for den «perfekte» prosessen, fordi det alltid vil oppstå uforutsigbare hendelser i en større omstilling. En best mulig prosess krever at du planlegger godt, men kanskje enda viktigere er evnen til å «stå i den» underveis, samt å bruke din kompetanse om konteksten og kulturen i organisasjonen til å forstå og håndtere det som skjer i «kulissene».

Omstilling handler til syvende og sist om menneskene i organisasjonen, og lykkes du ikke med å engasjere kolleger og medarbeidere til å bidra i omstillingen, vil du sjelden oppnå resultater og kunne realisere gevinster. 

Hvem bør lese boken?

Boken er aktuell for ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som har et ansvar for å gjennomføre endring. Den passer også godt for studenter, spesielt på master- og etterutdanningskurs innenfor organisasjons- og ledelsesfagene.

Om forfatterne

Inger G. Stensaker (dr.oecon) er professor i strategisk endring ved Norges Handelshøyskole (NHH) og dekan for NHH Executive. Hun underviser om og forsker på iverksetting av strategiske endringer. I sin forskning har hun fulgt en rekke norskbaserte virksomheter gjennom større omstillinger. Siden 2012 har hun ledet FOCUS som er et tverrfaglig forskningsprogram ved SNF i samarbeid med næringslivspartnerne Telenor, Statoil, DNB, Deloitte, Regnskap Norge og Gjensidige.

Anne Cathrin Haueng (dr. oecon) er ansatt i Deloitte hvor hun arbeider som rådgiver og konsulent. Haueng har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, Institutt for strategi og ledelse. Sammen med Inger Stensaker forsket hun på iverksetting av strategiske endringer. Haueng har siden 2004 jobbet som rådgiver og konsulent først i IBM og nå i Deloitte. Hun har arbeidet med en rekke virksomheter i både privat og offentlig sektor med rådgivning og bistand i omstillingsprosesser. Siden 2012 har Haueng deltatt i FOCUS som koordinator mellom bedriftspartnerne og forskerne ved NHH.

Ønsker du å kjøpe boken kan den bestilles via Fagbokforlaget.

Var denne siden nyttig?